De Maasbode/Jaargang 42/Nummer 10703/Boekbeoordeeling

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Boekbeoordeeling
Auteur(s) Anoniem
Datum Zondag 24 juli 1910
Titel Boekbeoordeeling. Almanak van het missiehuis te Tilburg
Krant De Maasbode
Jg, nr 42, 10703
Editie, pg [Dag], [2]
De Maasbode vol 042 no 10703 Boekbeoordeeling.jpg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

BOEKBEOORDEELING.

Almanak van het missiehuis te Tilburg.

      Evenals andere jaren is ook thans weder het missiehuis te Tilburg onder de eersten, zoo niet de eerste, die ons reeds een kalender voor het volgende jaar komen aanbieden. En terecht. „Wie het eerst komt, het eerst maalt”, zal men in Tilbnrg denken. En de missies hebben wat noodig.
      In zooverre nu deze almanak kan bijdragen tot steun aan, en het werven van vrienden voor de missies hadden de paters geen beter propagandamiddel kunnen uitdenken. Evenals zijn voorgangers zal ook deze almanak weer door velen met vreugde worden ontvangen, want èn door inhoud èn door fraaie en degelijke uitvoering is deze almanak aantrekkelijk.
      Het begint al met een fraaie afbeelding van Maria met het Kind naar een schilderij van Alb. Windhausen, waaronder een opdracht van dezen almanak aan de Hemelsche Moeder. Daarop volgt het portret van den nieuwen bisschop-missionaris Mgr. Jos. Sweens. En dan krijgen wij weer een aantal portretten van bekende katholieken op elk gebied, onderwijs, kunst, wetenschap enz. Zoo vinden wij o. a. de rectoren onzer R. K. kweekscholen, eenige voermannen en -vrouwen uit de katholieke drankbestrijding, bekende figuren uit de wereld van wetenschap, letteren en kunst, waarbij o. a. pater Kronenburg, Hub. Cuypers. Alph. Laudy, pater van Breda, Dr. Schoengen, prof. Beysens enz.
      En verder is dan een groot godeelte gewijd aan de Nederl. missies. In dikwijls geestige, en steeds interessante brieven en beschrijvingen geven de missionarissen den katholieken in het vaderland een beeld van hun werken in die verre landen, van de volken waaronder zij vertoeven, van de landstreken waar zij wonen, en van de moeilijkheden, waarmede zij hebben te worstelen. Voor wie echter ook deze slof nog te ernstig mocht zijn, is gezorgd door een aantal echt leuke, geestige verhaaltjes, die menigeen zeker herhaaldelijk een vroolijken lach zullen ontlokken.
      Een groot aantal fraai uitgevoerde platen versieren dezen almanak, voor ’t meerendeel afbeeldingen naar werken van onze beste religieuse kunstenaars, terwijl als afzonderlijke bijlage een gekleurde plaat is gegeven van den H. Jozef met het kind Jezus, naar H. Lauenstein.
      En dat alles voor een kwartje. Deze almanak zal zeer zeker in vele huisgezinnen wederom met vreugde worden welkom geheeten.