De Maasbode/Jaargang 49/Nummer 15055/Avondblad/Aan Dr. P. J. H. Cuypers

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aan Dr. P. J. H. Cuypers
Auteur(s) A.F. van Beurden
Datum Dinsdag 15 mei 1917
Titel Aan Dr. P. J. H. Cuypers. Op zijn negentigsten verjaardag. Op 16 mei 1917.
Krant De Maasbode
Jg, nr 49, 15055
Editie, pg Avondblad, tweede blad, [1]
De Maasbode vol 049 no 15055 Avondblad Aan Dr. P. J. H. Cuypers.jpg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

AAN Dr. P. J. H. CUYPERS,

OP ZIJN NEGENTIGSTEN VERJAARDAG
OP 16 MEI 1917

1793

De oude Munsterkerk, der stede roem en luister
      Staat leeg, geheel berooid, vernield, verguisd, ontwijd,
Een doffe stilte heerscht in ’t grauwe schemerduister,
      Geen kerklied klinkt, geen psalm in stille bedetijd.
Des stichters graf in puin, de tweelingzuil gebroken,
      Het stergewelf gescheurd met groeven zonder tal,
De toren ingekort, van ’t leiendek verstoken:
      Dat is het beeld der hooge, heil’ge hal!

1850

Waar blijft de sterke reus, die uit dat roemloos zinken
      Ons Munster redt? Die opbouwt spits en boog?
Die Limburgs pronkjuweel met d’ ouden gloeddoet blinken?
      Die vorm den bouwval schenkt, tot lust voor aller oog?
Daar staat hij op, bescheiden, jong, in kunst ervaren,
      En krachtig door ’t genie, geschraagd door kloek verstand,
Uit Roermond komt hij zelf! Hij zal den toestand klaren,
      De kerk herstellen tot een eerekroon van ’t land!

1863

En Cuypers tijgt aan ’t werk, hij doet het zonder dralen,
      Het wonder wordt verricht met vaste meesterhand,
De pijler schraagt den boog, hem spannend zonder falen,
      In harmonieuze lijn, en hecht en sterk verband.
Twee torens rijzen op als broeders, nauw verbonden,
      De Koepel schiet zijn lijn met forschen zwaai omhoog,
De bloemband wordt opnieuw om zuil en toog gewonden,
      Het gouden leeuwmotief versiert weer graf en boog.

1879

En blonde kindren winden frissche groene kransen,
      Als ’t Munster is gereed en ’t grootsche werk volbracht,
De zon bestraalt een feest met licht in wondre glansen:
      Men roemt zijn vlijt, zijn werk, zijn groote scheppingskracht!

1917

Gods zegen ruste op U, waar gij zijn Huis zoo sierde,
      Zijn dienst Uw richtsnoer was, de lichtbaak op Uw baan,
Wij danken, eeren U, U Roermonds hoog gevierde,
      Wiens werk en wereldnaam door d’ eeuwen blijft bestaan!
Roermond, 16 Mei 1917. A. F. van Beurden.