De Maasbode/Jaargang 58/Nummer 20734/Ochtendblad/Roermondsche Missieweek

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermondsche Missieweek
Auteur(s) Anoniem
Datum Zondag 25 juli 1926
Titel Roermondsche Missieweek. De Missie-optocht
Krant De Maasbode
Jg, nr 58, 20734
Editie, pg Ochtendblad, derde blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

ROERMONDSCHE MISSIEWEEK

DE MISSIE-OPTOCHT.

      Voor het welslagen van den Misie-optocht welke te Roermond in de a.s. Missieweek zal worden gehouden, worden grootsche plannen ontworpen, waaraan de heeren P. Windhausen en Joan Collette hunne medewerking verleenen. Ook van buiten Roermond werd reeds zeer veel medewerking toegezegd.
      De twee hoofdgedachten, die de optocht zal uitbeelden zijn: wie ons het geloof brachten en aan wie wij het geloof brengen. Als inleiding gaat vooraf: de Verlossing door Christus.
      Na herauten te paard en bazuinblazers wordt de slavernij getoond, die vóór het Christendom heerschte; dan volgt een praalwagen met een reusachtig kruisbeeld, omringd door engelen, die de lijdenswerktuigen dragen. Dan nadert het verloste menschdom in de personen van de eerste christenen. Vervolgens komt een uitbeelding der eerste hoofdgedachte: Wie ons het geloof bracht. Een eerste praalwagen toont de verkondiging des Geloofs door den H. Petrus. Alsdan komen Romeinsche legioensoldaten, de eersten, die in onze streken de bewoners spreken van het christendom, met een praalwagen, waarop een legioensoldaat het kruis toont aan Eburonen voor hunne hut. Nu volgt Limburg’s eerste missonaris, de H. Servatius, doopend en predikent aan de bron te Nunhem. De groep en praalwagen zullen worden gevormd door bewoners van Nunhem, Haelen, Bruggenum en Neer.
      Een volgende groep toont St. Willibrord, die na St. Servatius het geloof heeft gepredikt; hij landde bij Katwijk uit Engeland. De praalwagen zal hem met zijn metgezellen toonen in zijn schip. Deze groep zal worden uitgebeeld door bewoners van Asselt en Swalmen, terwijl St. Lambertus, bisschop van Maastricht, zal worden uitgebeeld door Thorn.
      Daarna wordt de tweede hoofdgedachte uitgewerkt aan wie wij het geloof brengen.
      Het rectoraat der kapel in ’t Zand zal het missiegebied van Suriname toonen met den eerbiedw. Petrus Donders, apostel der melaatschen.
      Weert neemt de missie in China voor haar rekening. Er is reeds een comité gevormd voor het maken van een praalwagen. Het Missiehuis van Stijl zal een praalwagen leveren over het gekerstende Flores in Ned.-Indië. Voor deze afdeeling is ook van de omliggende dorpen medewerking toegezegd.
      De katholieke vrouwenorganisatie van Roermond zullen de groote patrones der Missies, de H. Theresia van Lisieux, op een praalwagen uitbeelden, rozenblaadjes strooiende.
      Ten slotte komt de apotheose van den optocht: de ééne kudde en de ééne herder. Voorop gaat een maagdenrij, gevolgd door vertegenwoordigers van alle rassen der aarde in verschillende kleur en kleederdrachten. Alsdan komen de kloosterorden, mannelijke en vrouwelijke en de kerkelijke hierarchie. van de misdienaars tot de bischoppen en eindelijk op een praalwagen de Paus, omringd door kardinalen en bisschoppen.
      Verschillende stedelijke vereenigingen deden reeds toezeggingen en namen gedeelten van den optocht voor haar rekening.
      De optocht zal tweemaal worden gehouden, op 8 September (O. L. Vrouw Geboorte) en op Zondag 12 September.
      Wanneer het gelukken zal de voorgenomen plannen te verwezenlijken, dan zal iets grootsch tot stand worden gebracht.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (27 juli 1926) ‘Roermondsche Missieweek. De Missie-optocht’, Limburgsch Dagblad, tweede blad, [p. 1].