De Maasbode/Jaargang 59/Nummer 21232/Avondblad/Voor het Dr. Cuypers monument

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Voor het Dr. Cuypers monument
Auteur(s) Het Comité Rotterdam tot stichting van een monument voor Dr. Cuypers te Roermond
Datum Zaterdag 14 mei 1927
Titel Voor het Dr. Cuypers monument. (Ingezonden).
Krant De Maasbode
Jg, nr 59, 21232
Editie, pg Avondblad, derde blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

VOOR HET DR. CUYPERS MONUMENT.

(Ingezonden).

                  Geachte Redactie,

      Op den vooravond van den dag, dat Nederland den 100sten geboortedag herdenkt van Dr. P. J. H. Cuypers, vragen wij een plaatsje in Uw blad, om het volgende nog even onder de aandacht Uwer lezers te kunnen brengen.
      Op initiatief van het Landelijk Comité, dat zich heeft gevormd om dien feestdag voor Nederland te herdenken, en waarvan H. M. de Koningin zelve Beschermvrouwe heeft willen zijn, is een oproep gericht aan alle Nederlanders om gelden bijeen te brengen voor de stichting van een monument, Neerlands grootsten bouwmeester ter eere.
      Twee maanden geleden heeft een Comité voor Rotterdam, waarin zitting hadden de heeren: P. G. Buskens, Voorzitter; Mr. Walter F. C. Baars, D. Hannema, P. Hyac. Hermans O. P., Mr. Abr. van der Hoeven, H. J. A. Hoogewegen, Ir. E. H. Kraayvanger, secretaris, W. G. A. van der Lugt, Alb. Otten, J. Verheul Dzn. en F. J. F. Vismans, penningmeester, dien oproep voor de Rotterdammers herhaald. Helaas hebben de binnengekomen gelden niet aan de verwachtingen beantwoord.
      Wij meenen te kunnen volstaan met allen die tot nog toe niet bijdroegen uit te noodigen hun bijdragen te storten op post-giro-rekening no. 2159, Incasobank, Rotterdam, ten gunste van den penningmeester, den heer F. J. F. Vismans.

      Met bijzonderen dank voor de plaatsing:

      HET COMITé ROTTERDAM TOT STICHTING VAN EEN MONUMENT VOOR DR. CUYPERS TE ROERMOND