De Maasbode/Jaargang 70/Nummer 27859/Ochtendblad/Veeteeltdagen te Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Veeteeltdagen te Roermond
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 15 februari 1938
Titel Veeteeltdagen te Roermond
Krant De Maasbode
Jg, nr 70, 27859
Editie, pg Ochtendblad, eerste blad, 2
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

VEETEELTDAGEN TE ROERMOND.

      Op den tweeden dag had de jaarvergadering der provinciale vereeniging ter bevordering van de geitenfokkerij in Limburg plaats. In zijn openingswoord gaf de voorzitter, de heer Houbaert, een kort overzicht over het afgeloopen jaar en bracht den dank der vereeniging over aan den secretaris voor het vele werk, dat deze verrichtte.
      Het boekjaar der vereeniging sluit met een nadeelig saldo van ƒ 67.22; daar echter ook het reservefonds uitgeput is, wordt dit bedrag in totaal ƒ 80. De rekening en verantwoording werd na enkele verklaringen goedgekeurd.
      Uit het jaarverslag bleek, dat men over het algemeen in de afdeelingen een grootere ambitie voor de geitenhouderij kan waarnemen, gezien de groote vraag, die er bestaat naar geitenlammeren.
      Verder hebben in het afgeloopen jaar verschillende vereenigingen aansluiting bij den bond gezocht, terwijl enkele nieuwe afdeelingen tot stand kwamen. De grootere aankoop van volbloedlammeren en het verlies op bokhouderijen, zijn oorzaak, dat de rekening sluit met een nadeelig saldo, daar eerstgenoemde post ver boven de begrooting was gegaan. Met den import van jonge bokken uit Groningen was de vereeniging in het afgeloopen jaar niet zoo erg gelukkig geweest.
      In 1937 is voor het eerst een gemeentelijke verordening in het leven geroepen op het houden van wilde bokken. Den stoot hiertoe gaf het gemeentebestuur van Beesel, terwijl thans reeds verschillende andere gemeenten dit goede voorbeeld hebben gevolgd. Nadat de aanwijzing der commissie van comptalibiteit voor 1938 aan de orde was geweest en er enkele verklaringen over de begrooting voor 1938 waren gegeven, volgde nu een voordracht van den heer P. van Kempen, dierenarts te Echt, waarin spr. practische wenken gaf op het gebied der geitenfokkerij en -houderij.
      Tenslotte had de huldiging plaats van den heer Houbaert, bij zijn zilveren jubileum als voorzitter der vereeniging. Bij ontstentenis van den ondervoorzitter, sprak in zijn plaats de heer Bouvie enkele waardeerende woorden tot den jubilaris en bood hem namens de vereeniging een door den Roermondschen schilder Fons Windhausen geschilderd portret aan.