De Maasgouw/Jaargang 2/Nummer 95/Suletheim, Ascalon en Curnelo

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Suletheim, Ascalon en Curnelo
Auteur(s) A.
Datum 21 oktober 1880
Titel Suletheim, Ascalon en Curnelo
Tijdschrift De Maasgouw
Jg, nr, pg 2, 95, 369
Brontaal Nederlands
Bron tijdschriften.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

– 369 –


[...]


SULETHEIM, ASCALON en CURNELO.

(Zie vraag 53 in nos 92, 93 en 94).

      In 1872 gaf Mr. L. A. J. W. Baron Sloet in zijn Oorkondenboek, pag. 79, volgens het Lib. donatt. eccl. maj. Traj. pag. 8, den tekst uit van het diploom van Bisschop Baldnk van Utrecht, waarin deze eenige goederen der abdij Hereberc, en het klooster van St. Peter, alsmede 65 mansi servitiales (arbeiderswoningen?) wegschenkt, die gelegen waren te Rura, Lithorp, Linne, Sulethum, Flothorp, Ascalon, Malicalieol en Curnelo.
      In 1719 heeft onze beroemde Knippenbergh, hist. eccl. duc. Gelr. pag. 47, datzelfde diploom medegedeeld getrokken uit Heda’s Geschiedenis van Utrecht. Knippenbergh noemt echter de aangehaalde plaatsen Milic in plaats van Malicalieol, Ascolon in plaats van Ascalon, Saletheim in plaats van Sulethum, Alitel en Evinclo in plaats van CurNelo.
      Overigens stemt Knippenbergh goed overeen met de meening van de schrijvers in „de Maasgouw” no 92 en 93, dat onder den naam van Rura het gehucht Roer onder Roermond te verstaan zij, Liethorp Lerop onder St. Odilienberg, Linne het dorp Linne, Flothorp het dorp Vlodrop, Ascolon het gehucht Asselt onder Swalmen en Milic (Malicalieol) het dorp Melick. Saletheim, Alitel et Evinclo, zegt hij, zijn mij onbekend: non novi.
      In 1862 gaf Alb. Wolters: de hh. Wiro, Plech. en Odg. pag. 97, hetzelfde diploom uit, volgens Wilh. Heda hist. episc. Ultraj. uitgaaf van Joan. v. Doorn, 1642, en merkte in eene noot reeds het verschil op, dat in de opgave der plaatsnamen bij Heda en bij Knippenbergh bestaat; Curnelo of Evinclo is daar Curvelo genoemd en Alitel uitgelaten. (1)
      Is eene gissing veroorloofd over de naamsbeteekenis of mogt eene gissing welligt tot opheldering leiden, dan zoude ik onder den naam van CurNelo, CurVelo of EVINclo, de wijk Aarwinkel willen verstaan, tusschen St. Odiliënberg en Posterholt gelegen, het tegenwoordig Reutje. Het gehucht Paarlo zal er wel niet onder verstaan mogen worden (zooals in no 49 vermoed wordt), omdat dit gehucht weleer Parlo geschreven werd.

A.


      (1) Het gewaande Alitel zal gesproten zijn uit eene verkeerde lezing van het gesplitste Malicalieol (Malic-alieol) en eene verschrijving zijn van de eindsylben: alieol.      Red.