De Maasgouw/Jaargang 37/Nummer 6/Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van Maastricht en Limburg

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van Maastricht en Limburg
Auteur(s) P. Doppler
Datum Juni 1915
Titel Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van Maastricht en Limburg
Tijdschrift De Maasgouw
Jg, nr, pg 37, 6, 45-47
Brontaal Nederlands
Bron tijdschriften.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

[45]


– 45 –


[...]


Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van Maastricht en Limburg.

Medegedeeld door P. Doppler.

(Vervolg.)

B. Pastoors.

OIRSBEECK.

1329 Februari 3. Gerardus de Vivario verkreeg van Paus Johannes XXII een kanonikaat bij de kerk van Xanten in afwachting eener prebende aldaar, niettegenstaande hij een kanonikaat en prebende bezat bij de kerk van St. Gangalphus te Heynsberch en hii pastoor was te Oirsbeeck diocees Luik, en kort te voren gekozen was tot deken van voormelde kapittelkerk van St. Gangalphus, welke waardigheid hij evenwel genegen was neder te leggen.
(A. Fayen, Lettres de Jean XXII, tom. II, p. 260 n° 2366).
1602 Juli 15 Nicolaus Klein.
vóór 1623 Johannes Renckens; hij bedankte in 1623 en 4 Maart van dat jaar werd benoemd:
1624 Maart 4 Johannes Broccart.
* * 1657 Fr. Ignatius de Leeuwen.
* * 1696 Fr. Joannes Daudach (D’Aubach); nog genoemd in 1697.
1744 Fr. Franciscus Conrardus de Wittgenstein, kanonik van Praemonstreit; ook nog vermeld in 1750.
1761—1766 F. A. Wiegels; zijn zegel stelt voor in een blauw veld een keper van zilver vergezeld boven van 2 zilveren sterren, onder van een vlammend hart; helmteeken: het hart tusschen eene vlucht.
1781 ...Franzano.

OVERCRUCHTEN (1)

1772 J. B. D’Hondt.

POSTERHOLT.

1757 A. Manay.

ROERMOND.

1342 Juni 30. Godefridus de Glimpts, huispriester en vriend van Anibaldus, bisschop van Tusculum, priester en kanunnik van Xanten en pastoor der parochiekerk te Roermond, vroeg door diens bemiddeling aan Paus Clemens VI om begiftigd te worden met het supplementum seu ferculum der kerk van Xanten.
(D. Ursmer Berlière, Suppliques de Clément VI, no. 58.)
* 1570 Died. de Haen.

ROOSTEREN.

* 1552 Johan Pollart.
vóór 1560. Bernt van Grevenbroeck; hij overleed in voormeld jaar.
* 1561 Johan van Esseren.
1616 Henricus Hesius. Hij was een broeder van Johannes Philippi Hesius, lid en meester der broederschap van kapellanen van St. Servaas, toen hij 14 October 1606 zijn testament maakte en toen 56 jaar oud was.
1702 Christianus Nieven.

SCHAESBERG.

1772 J. A. Daniels.

SCHIMMERT.

1354 Rutgherus Snavel, investitus.

SCHINNEN.

1491 April 9. Jan van Pere, pastoor van „Schynne”.
1560—’91 Nicolaus Cordewener.
1772 Maart. A. Hoen.
na 1772 Petrus Geerts, geboren te Lummen. Hij studeerde aan het Luiksche college te Leuven, waar hij in 1772 ingeschreven was.

––

1754 ...Gorten, kapelaan.
1778, 1780 M. Royen, kapelaan.

SCHIN-OP-GEUL.

1691 Joannes Stevens.


      (1) Behoorde vóór de Fransche Omwenteling tot het bisdom Roermond.


[46]


– 46 –

SCHINVELD.

* * 1752 Fr. Henricus Leynen.
1777 F. H. van den Berg.

SEVENUM.

1570 Theodoricus Hezius (ab Heza). Hij is wellicht dezelfde als Dederick van der Hees, die in 1581 vermeld wordt als perpetuus vicarius, persona personatus.

ST. GEERTRUIJDT.

1618 Theodorus Haen.

ST. ODILIENBERG.

1703 Guilielmus Basel.

ST. PIETER.

1299 Johannes, investitus; hij was tevens gasthuismeester van St. Servaaskapittel te Maastricht.
1327 Giselbertus de Bunde (Bunne, Buner), rector der parochiale kerk van St. Pieter, sedert 7 Juli 1327, verkreeg 4 December van dat jaar eene prebende bij St. Servaas-kapittel te Maastricht, komt in Januari 1350 voor als proost von Mechelen en overleed 2 December 1355.
1329 Guilielmus de Scoenlo; wegens de parochiale kerk van St. Pieter was hij in geschil en verkreeg 24 Januari 1329 vas Paus Johannes XXII een kanonikaat in de kerk van Lobbes.
(A. Fayen, Lettres de Jean XXII, tom II, p. 24 n° 2323).
1361 vóór Aug. 26 overleed de pastoor Petrus Holtencrues (Holtzencruce). Deze was clericus van het diocees Luik en een beschermeling van den Koning van Frankrijk. Reeds vóór Januari 1351 was hij in het bezit van meerdere beneficiën, volgens zijn eigen getuigenis van den 30 dier maand. Hij was ook kanunnik van het kapittel van O. L. Vrouw te Maastricht. Voornoemd pastoraat schijnt een begeerlijk iets te zijn geweest. Althans na den dood van voornoemden titularis zien wij, dat 25 Sept. 1361 Johannes Wyle alias de Lippia, familiaris van Helias Ventodore, apostolisch protonotaris, van Paus Innocentius VI, eene provisie daarvoor verkreeg, terwijl den 30 October van datzelfde jaar Roffetus de Gemello, hostiarius van voornoemden Paus een verzoek tot dezen richtte om die pastorie te verleenen aan zijnen vriend Matthias Sies, van het diocees Luik.
(D. Ursmer Berlière, Suppliques d’Innocent VI, p. 730-733.)
1363 Mei 19 richtte Henricus genaamd Vryze een rekwest aan Paus Urbanus VI om bevestiging in die pastorij, waartoe hij bijna twee jaren geleden benoemd was.
1594 Cornelius de Meyere van het diocees ’s Bosch.
1623 ... Meys.
1626 Johannes Happarts.
1667 Melchior van Sichen S. Th. B.
1758—’64 Theodoricus Ridderbeeek, geboren te Hasselt, studeerde aan het Luiksch college te Leuven, waar hij in 1734 ingeschreven was. Hij overleed in 1764.
1778 A. Franssen; zijn broeder was beneficiant bij St. Servaaskapittel te Maastricht.

ST. STEVENSWEERT.

1686 Sebastianus Cremers.

SITTARD.

1353 Johannes Degere, kanselier en raadsman alsmede domesticus commensalis van Jan hertog van Brabant; hij was pastoor van Sittard, kanunnik van Mirbecke, diocees Kamerijk, was in voormeld jaar in geschil wegens het bezit eener prebende bij St. Denis te Luik en verkreeg 21 Februari van dat jaar van Paus Innocentius VI eene provisie voor een kanunnikaat met prebende bij St. Paul aldaar.

––

1668 ... Proesten, kapelaan.
1766 H. Dieudonné, vicarius.
1793 P. Boeken, vicarius sancti Petri te Sittard.

SPAUBEEK.

* * 1722 Janssen.
* * 1752 Joh. Wilhelmus Fontini.

STEIJN.

1770 Wilhelmus Hubens, zoen van Jan en Beatrix Lemmens.
1716 Juli 6. Adamus van der Meeren.

SUSTEREN.

* * 1674 Th. Janssen, pastoor vermeld in eene gicht verleden te Oirsbeek 19 Juni 1674.

SWALMEN.

* —1384 Nicolaus Liefger.
* 1384 Wilhelmus de Camenata.
* 1547 Lambertus Mercator (Cremer). {{Grijs|[47]}} {{Center|– 47 – SWOLGEN.}} <nowiki>* 1570 ... Buyssen.

URMOND.

1591 Peter Florckenius.

VAALS.

1778 Franciscus Henricus Bosten.

VENLO.

* 1570 Peter de Hoog.

VENRAIJ.

* 1553 Henrich Winter, overl. 1553.
1553 Jacob van der Schaeren, nog vermeld in 1570.

VLODROP.

1375 Hermannus de Trajecto superiori, pastoor der parochiale kerk te Vlodrop, dioc. Luik. Den 2 Maart van dat jaar was hij getuige bij de volmacht, die Hermannus de Lippia, kanunnik van St. Severinus te Keulen tot zijne procuratoren aanstelde Wernerus de Haselbecke, scriptor van Paus Gregorius XI, Henricus de Blidelunctorp, proost van Zyfflich en Gotschalcus Hoveman, kanunnik van Keulen, ten einde zich voor hem borg te stellen voor de helft der opbrengsten van de beneficiën of officiën hem door den Pauselijken Stoel gegeven en te geven.
(Sauerland, Regestern u. Urkunden ... p. 436, n° 1098).
* 1570 Jacob Scherers.

WACHTENDONCK (1).

1627 Paulus Bouten.

WALBEECK (1).

1693 Martinus Wydersum.

WANCKUM (1).

1610 Hendrik Gasmalt.

WASSENBERG (1).

1358 Feb. 12. Johannes Cauwe, permuteerde die parochie met Henricus Zechelmus voor het rectoraat novae Curiae Beginarum van Roermond. Deze permutatie werd goedgekeurd door Paus Innocentius VI, 12 Februari 1358.

WANSSUM.

* 1557 Thomas Rheners (of Rhevers).
* 1570 Henrick van Daill.

WEERT.

1613 Gerard Janssen was in voornoemd jaar reeds dood; hij stichtte eene studiebeurs.
1676 Henricus Volquyn.
1725 Arnoldus Jacobs, deservitor.
1782 ... Janssens.

WEGBERGH (1).

1622 Peter Ophoven.
1779 J. Hoogen, prior en pastoor.

WESSEM.

1297 Theodoricus de Lobberich was 27 November 1297 dood; in eene acte van die dagteekening wordt van hem gezegd bonae memoriae invertitus de Wessem. Bij testament schonk hij zijne tiende te Overho aan het kapittel van St. Odiliënberg tot doteering van het altaar ter eere van de H. Maria Magdalena.
1691 Guilielmus Wolffs.
1709 Joannes Deurlincx (Deurlings) mog vermeld in 1725.
1748 Remigius Hollen S. Th. B.

WILRE.

1361 De 2e Februari van dat jaar stierf de pastoor Willem van Petersheim.
1361 Tot zijn opvolger werd benoemd Egidius: genaamd de Laere de Attenhoven, magister artinum en clericus van het Luiksch diocees. In die benoeming werd hij bevestigd door Paus Innocentius VI bij breve van 1 Februari 1361 (D. Ursmer Berlière, Suppliques d’Innocent VI, p. 659).
1554 Feb. 17 Merten Boeckeler.
1793 Joannes Rocks.

WILRE (OUD-VROENHOVEN).

1436 Dec. 13. Ydo, investitus de Wilre, droeg over aan Petrus Braetsen en Aleydis zijne vrouw 4 vat rogge jaarpacht uit het erf en hoeve van Goiswinus Sherden te Wilre, tusschen de steeg waar Baderman woont en de goederen aan hem behoorende.
1472 her Jan, pastor van Wilre.
1492 Jan. 23. Dierick Noethens, pastor van Wilre.
1555 Jan. 2. Merten Bockeler van Weert, pastoor van Wylre.


      (1) Behoorde vóór de Fransche Omwenteling tot het bisdom Roermond.