De Opmerker/Jaargang 31/Nummer 6/Kook- en huishoudschool te 's-Gravenhage

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kook- en huishoudschool te ’s-Gravenhage
Auteur(s) W.B. van Liefland
Datum Zaterdag 8 februari 1896
Titel Kook- en huishoudschool te ’s-Gravenhage
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 31, 6, 44-45
Brontaal Nederlands
Bron Wikimedia Commons
Auteursrecht Publiek domein

[44]


[...]


KOOK- EN HUISHOUDSCHOOL TE ’s-GRAVENHAGE.


(Met drie platen, verzonden bij No. 5.)


      Dit gebouw wordt opgetrokken op een daarvoor allergunstigst gelegen terrein tusschen de beide Van-den-Boschstraten, tegenover de zoo schilderachtige Engelsche kerk, en beslaat eene oppervlakte van ruim vierduizend vierkante meters, met inbegrip van tuin en vrije omgeving.
      Gelegen te midden eener rijke omgeving is het plan regelmatig, zooveel mogelijk zonder gangen en op zeer eenvoudige wijze ontworpen.
      De hoofdgedachte was ruime, hooge, goed verlichte en geventileerde lokalen te verkrijgen, allen zooveel mogelijk gelegen aan een groote trappenhal en met elkander in gemeenschap gebracht, ten einde daardoor orde en onmiddellijke bekendheid met de geheele inrichting te verkrijgen.
      Voor het doel zijn drie afzonderlijke toegangen ontworpen en wel één voor de internen, één voor de volksklasse en één voor de zaal van openbare lessen, waardoor iedere afdeeling als het ware afzonderlijk, geheel vrij en ongestoord, hare oefeningen kan houden.
      Omtrent de inrichting der zalen en verschillende lokalen en ook omtrent de ligging ten opzichte van


[45]


elkander, geeft het ontwerp voldoende licht, waarom eene verdere uiteenzetting overbodig geacht mag worden.
      De gevel is opgetrokken in baksteen, afgewisseld met arduin en witte steen en op eenvoudige wijze ontworpen.
      De aanbesteding van het werk heeft plaats gehad den 9den November j.l. en de bouw werd opgedragen aan den aannemer L. Koolen, voor een bedrag van ƒ64000.
      Einde Augustus van dit jaar hoopt men het gebouw in dienst te kunnen stellen.


W. B. van Liefland,
Architect.