De Opmerker/Jaargang 33/Nummer 17/Boekaankondiging

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Boekaankondiging
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 23 april 1898
Titel Boekaankondiging
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 33, 17, 133
Brontaal Nederlands
Bron tresor.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

BOEKAANKONDIGING.

P. H. Scheltema’s Practisch Handboek voor Bouwkundigen en Ambachtslieden, bewerkt naar G. A. Smit, uitgave van D. Bolle te Rotterdam; 25 à 30 afleveringen ad f 0.30 per stuk.

      Het bovengenoemde werk omvat alle voorkomende werkzaamheden, gereedschappen, voorwerpen en hulpmiddelen, alphabetisch gerangschikt, beschreven, verklaard en van eenige honderden afbeeldingen voorzien; het werd naar G. A. Smit geheel opnieuw bewerkt en uitgebreid door den architect P. H. Scheltema te ’s-Gravenhage. Dit handboek wordt in 8° formaat in 25 à 30 afleveringen van twee vel druks uitgegeven en tot den prijs van dertig cent per aflevering verkrijgbaar gesteld, onder voorwaarde dat het volledige werk in geen geval meer dan negen gulden zal kosten.
      Aan de inteekenaren kan bericht worden dat de geheele kopie met de daarbij behoorende teekeningen gereed ligt, zoodat de uitgave zonder stoornis vervolgd en vóór het einde van het loopende jaar voltooid kan worden. Voor zooverre de inhoud van de twee reeds verschenen afleveringen toelaat een oordeel te vellen over de waarde van het boek, komt het ons voor dat het voor bouwkundigen en ambachtslieden onmisbaar is, omdat de jongste toepassingen en ervaringen, de nieuwste werktuigen, hulpmiddelen, gereedschappen, grondstoffen, enz. daarin behandeld worden, niet alleen op het gebied van de burgerlijke bouwkunst maar ook op dat van de waterbouwkunde.
      Trouwens de architect Scheltema, die zich met de omwerking van het handboek belastte, heeft zijne sporen reeds verdiend door de bewerking der Prijsberekeningen voor Ambachtslieden, dat velen tot vraagbank dient.
      Wij hopen op het Practisch Handboek terug te komen, zoodra er meerdere afleveringen verschenen zijn.