De Opmerker/Jaargang 35/Nummer 2/Het geschenk Godefroy

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het geschenk Godefroy
Auteur(s) Victor de Stuers en A.W. Weissman
Datum Zaterdag 13 januari 1900
Titel Het geschenk Godefroy
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 35, 2, 14
Opmerkingen Adriaan Willem Weissman vermeld als A.W. Weissman, Abraham Nicolaas Godefroy als Godefroy
Brontaal Nederlands
Bron tresor.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

HET GESCHENK GODEFROY.

      In het laatste nummer van „De Opmerker”, blz. 3, beweert de heer A. W. Weissman, dat, toen de architect Godefroy zijn bibliotheek aan den Staat der Nederlanden afstond, „het Rijk, zooals het gewoonlijk in zulke gevallen gaat, zich weinig toeschietelijk toonde, en met heel wat vieren en vijven aankwam”
      Deze bewering is absoluut valsch. Het geschenk is onmiddellijk, en met een warme dankbetuiging, aanvaard, onder de daarbij gestelde voorwaarden en zonder eenig bezwaar hoegenaamd.

Victor de Stuers.

      11 Jan. 1900.

      De redactie was zoo vriendelijk mij bovenstaand stukje van den heer De Stuers te zenden.
      Als bewijs van de bewering, dat wat ik schreef „absoluut valsch” is, acht ik het onvoldoende. Pas wanneer de heer De Stuers ons de geheele geschiedenis van dit geschenk zou willen mededeelen, zou blijken wie gelijk had, hij of ik. Die geschiedenis kan niet geschreven worden door het raadplegen der officieele stukken alleen; men behoort dan ook aan de „dessous” van de zaak veel aandacht te schenken. Als de heer De Stuers, die van dit alles, naar ik vermoed, wel op de hoogte zal zijn, beginnen wil met zijn steentje bij te dragen, dan zal ik ook het mijne niet achterwege houden.
      Slechts dit wil ik nu reeds zeggen, dat het mij altijd heeft gehinderd, dat den man, die het Rijk der Nederlanden met zulk een vorstelijk geschenk bedacht, nooit een ridderlint is toegekend, terwijl zoodanige onderscheiding wel wordt verleend aan honderden, naar wier verdiensten tevergeefs wordt gezocht.

A. W. Weissman.