De Opmerker/Jaargang 35/Nummer 5/Een fraaie uitgave

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een fraaie uitgave
Auteur(s) A.W. Weissman
Datum Zaterdag 3 februari 1900)
Titel Een fraaie uitgave
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 35, 5, 36
Opmerkingen Hero Feddema vermeld als H. Feddema Az.
Brontaal Nederlands
Bron tresor.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

EEN FRAAIE UITGAVE.

      De Friesche Bouwkring te Leeuwarden heeft het gelukkige denkbeeld gehad van merkwaardige bouwwerken in de provincie photographieën te laten vervaardigen, en die voor betrekkelijk lagen prijs verkrijgbaar te stellen. Daardoor heeft hij aan alle beminnaars van oude kunst een dienst bewezen, dien ik hoop dat zij zullen toonen te waardeeren.
      Toen ik in November laatstleden de gast van den Frieschen Bouwkring was, kwamen proefdrukken ter tafel, die ik, bij een uiteraard vluchtige beschouwing, zeer goed oordeelde. Doch nu mij de eerste platen werden thuisgezonden, en ik gelegenheid had ze op mijn gemak te bezien, blijken ze mij inderdaad uitmuntend.
      De photograaf, die men met de vervaardiging belast heeft, moet een hoogst bekwaam man zijn. Mij althans kwamen nog maar zelden zulke goede photo’s onder de oogen. Zoowel standpunt als verlichting zijn met smaak gekozen, en wanneer de verzameling gereed zal zijn, moet zij een voortreffelijk geheel vormen.
      Een onderneming als deze is alleen mogelijk bij steun van vele zijden. Ik hoop, dat deze regelen er iets toe zullen bijdragen de uitgave zóó bekend te maken als zij verdient.
      De heer H. Feddema Az., architect te Leeuwarden en secretaris van den Frieschen Bouwkring, zal zeker gaarne ieder belangstellende de voorwaarden mededeelen, waarop deze fraaie afbeeldingen te verkrijgen zijn.
      Nu, helaas, telkens weder merkwaardige bouwwerken in Friesland gesloopt worden, krijgt een uitgave als deze nog grooter belang.

A. W. Weissman.