De Opmerker/Jaargang 48/Nummer 15/Ingezonden Stukken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ingezonden Stukken
Auteur(s) A.C. Degens en Petrus Herman Scheltema
Datum Zaterdag 12 april 1913
Titel Ingezonden Stukken
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 48, 15, 118-119
Brontaal Nederlands
Bron tresor.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

[118]


[...]


Ingezonden Stukken.


5 April 1913.


Den Heer P. H. Scheltema.
Redacteur van «De Opmerker».
Stephensonstraat No 92, te Den Haag.


Mijnheer.


[tot 1 januari 2022 auteursrechterlijk beschermd]


[119]


[tot 1 januari 2022 auteursrechterlijk beschermd]


Hoogachtend,
A. C. DEGENS.


      Bravo! Mijnheer Degens, U hebt het ons eens goed gezegd, maar het ware ons aangenamer geweest en zal ons nog aangenaam zijn, eenige meerdere bijzonderheden te vernemen over het geval, dat U zoo volkomen bekend is, waarover wij ook van den Heer Tusschenbroek een briefkaart ontvingen, in zoo vage termen vervat, dat wij er aanvankelijk de bedoeling niet van begrepen.
      Wellicht blijkt dan het geval belangrijk genoeg, om er meerdere bekendheid aan te geven.
      Wij achten de Woningwet een zeer nuttige instelling, doch zijn niet blind voor hare gebreken en waar verkeerde toepassing geconstateerd kan worden, kan het nuttig zijn daarop de aandacht te vestigen.


Red.