De Opmerker/Jaargang 9/Nummer 10/Teekengereedschap

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Teekengereedschap
Auteur(s) A.W. van Erkel
Datum Zaterdag 7 maart 1874
Titel Teekengereedschap
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 9, 10,
Brontaal Nederlands
Bron libserv.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

[2]


[...]


INGEZONDEN.


TEEKENGEREEDSCHAP.


      Men heeft vroeger reeds getracht om driehoeken, linialen, enz, die gewoonlijk uit een weinig veranderlijke houtsoort worden vervaardigd, uit glas te fabriceeren.
      Hoewel het glas, wat zuiverheid en zindelijkheid in gebruik aangaat, de voorkeur boven hout verdient, bleken deze teekenwerktuigen toch te zwaar en te licht-breekbaar, om veel ingang te vinden.
      Onlangs maakte ik kennis met een fabrikaat, waarvan ik nog niet gehoord had, nl. driehoeken, mallen of schaatsjes, teekenhaken, linialen, in één woord: alle voorwerpen bij het rechtlijnig teekenen benoodigd, uit caoutchouc vervaardigd.
      De stof is eenigszins gehard, doch schijnt bij gelijke temperatuur buigzamer dan appel- of perenhout van dezelfde dikte.
      De fabrikant Gottfried Ziegler, te Schaffhausen (Zwitserland), heeft als verkoopers aangewezen de heeren Ott en Immelen aldaar, welke laatsten zich bij mij vervoegden, voornamelijk voor de leverantie van spoormallen (Eisenbahn-radien). Voor dit artikel, dat in de burgelijke bouwkunst weinig wordt gebruikt, bezochten zij de technische bureau’s van Spoorwegmaatschappijen, terwijl zij den verkoop der overige artikelen meer bepaald aan instrumentmakers en dergelijken wilden overlaten.
      Eene etui spoormallen, zijnde 54 stuks van af 150 tot 3000 millimeter straal (prijs 178 franken) benevens eenige driehoeken als proef, hebben wij dezer dagen ontvangen en in gebruik genomen.
      De zuiverheid dezer voorwerpen laat, zoo te zeggen, niets te wenschen over en ik vertrouw, dat zij zich op den daar beter zullen houden, dan dito houten.
      Het reinigen geschiedt met zeep en water.
      Men kan de driehoeken vol of opengewerkt bekomen. Daarvan worden twee soorten vervaardigd, nl. de eene van 45° en de andere 60°/30° De eerste soort loopt van af 6 c.M tot 30 c.M zijde, en kosten van af 60 centimes tot 5 franken per stuk. De andere soort meet over de lange zijde van 13 tot 40.5 c.M en kost van af 60 centimes tot 5 fr. 25 centimes per stuk. Teekenhaken worden vervaardigd van af 50 c.M. tot 125 c.M. (den balk medegerekend) en kosten van af 2 fr. 60 c. tot 11 fr. 50 c. per stuk.
      Hoewel over het gebruik nog geen grondig oordeel kan uitgesproken worden, komt mij dit artikel evenwel zóó doelmatig voor, dat ik gemeend heb er de aandacht op te moeten vestigen.
      Mocht iemand de voorwerpen willen bezigtigen, zoo is daartoe op mijn bureau gelegenheid.
      Utrecht, Februarij 1874.


A. W. van Erkel.