De Roermondenaar, Nieuws- en advertentieblad voor stad en land/Jaargang 1/Nummer 3/Landbouw en veeteelt

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Landbouw en veeteelt
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 19 januari 1856
Titel Landbouw en veeteelt
Krant De Roermondenaar
Jg, nr [1], 3
Editie, pg [Dag], [2]
De Roermondenaar vol 001 no 003 Landbouw en veeteelt.jpg
Brontaal Nederlands
Bron roermond.x-cago.com
Auteursrecht Publiek domein

LANDBOUW EN VEETEELT.

      Wij vernemen dat er in 1856 en 1857 twee groote algemeene tentoonstellingen te Parijs zullen gehouden worden, van fokvée, werktuigen en voortbrengselen van den landbouw, van vreemden en anderen oorsprong, waarvan wij het programma met de uitloving der prijzen hieronder laten volgen.

I. Afdeeling Fokvée.
1. klasse Hoornvee.
1. Sectie.

      Vee van vreemde rassen, geboren en aangefokt bij den vreemde, naar Frankrijk overgebragt of ingevoerd, en toebehoorende of aan Buitenlanders of aan Franschen.

1. Categorie enz. enz.
6. Categorie. Hollandsche en daarmede overeenkomende rassen.

voor de Stieren. voor de Koeijen.
1. prijs 900 fr p. m. f 428 l. prijs 600 fr p. m. f 285
2. » 700 » 323 2. » 500 » 238
3. » 600 » 285 3. » 400 » 190
4. » 500 » 238 4. » 300 » 142

2. Klasse. Wolvee.
1. Sectie.

      Rammen en ooijen van vreemde rassen, geboren en aangefokt bij den vreemde; aangebragt of ingevoerd in Frankrijk en aan vreemdelingen of aan Franschen toebehoorende. {{Center|1. Categorie enz. enz.
4. Categorie Hollandsche en Texelsche en daarmede overeenkomende schapen.

voor de Rammen. voor 3 Ooijen.
1. prijs 500 fr p. m. f 238 1. prijs 300 fr p. m. f 238
2. » 400 » 190 2. » 250 » 119
3. » 300 » 142 3. » 200 » 95

3. Klasse. Varkens.
1. Sectie.

      Beeren en zeugen van vreemd ras, geboren en opgevoed bij den vreemde, overgebragt of ingevoerd in Frankrijk, het eigendom van vreemde of van Franschen.

1. Categorie. Groote soorten of rassen.

voor de Beeren. voor de Zeugen.
1. prijs 300 fr p. m. f 142 1. prijs 220 fr p. m. 95
2. » 250 » 119 2. » 180 » 85
3. » 200 » 95

2. Categorie. Kleine rassen.

voor de Beeren. voor de Zeugen.
1. prijs 300 fr p. m. f 142 1. prijs 200 fr p. m. f 95
2. » 250 » 119 2. » 180 » 85
3. » 150 » 95 3. » 150 » 70

4. klasse. Huisdieren, vreemde of Fransche, van verschillende soorten, hierboven niet genoemd, als: bokken, geiten, konijnen enz.

      Ter beschikking der Commissie van beoordeeling om te verdeelen als prijzen 500 fr p. m. f 238.
5. klasse. Vreemd of Fransch Pluimgedierte. Toomen van minstens een haan en twee hennen.
2. Categorie. Haan en hennen van Cochinchina. 1. pr: 125 fr (f 60) 2. pr; 75 ft (f 36) 3. pr: 50 fr (f 24) 4. pr: 25 fr (f 12).
      3. Categorie. Haan en hennen van Dorking. 1. pr: 100 fr (f 47) 2. pr: 75 fr (f 36) 3. pr: 50 fr (f 24).
      4. Categorie. Haan en hennen van Breda.
1. pr: 100 fr (f 47) 2 pr: 75 fr (f 36) 3. pr: 50 fr (f 24).
      5. Cat. Haan en hennen van Brahma Poutra.
1. pr: 100 fr (f 47) 2. pr: 75 fr (f 36) 3. pr: 50 fr (f 24).


6. Categorie. Haan en hennen van Spaansch en Hamburgsch soort en vechthanen.

1. pr: 100 fr (f 47) 2. pr: 75 fr (f 36) 3. pr: 50 fr (f 24).

9. Categorie. Haan en hennen van verschillende soorten.

1. pr: 100 fr (f 47) 2. pr: 75 fr (f 36) 3. pr: 50 fr (f 24) 4. pr: 25 fr (f 12)
      10. Categ. Kalkoenen [1 haan en 2 hennen].
1. pr: 125 fr (f 60) 2. pr: 75 fr (f 36) 3. pr: 50 fr (f 24) 4. pr: 25 fr (f 12)
      11. Categorie. Ganzen [1 gent en 2 ganzen].
1. pr: 125 fr (f 60) 2. pr: 75 fr (f 36) 3. pr: 50 fr (f 24) 4. pr: 25 fr (f 12)
      12. Categorie. Eenden [1 woerd en 2 eenden]
1. pr: 75 fr (fr 36) 2. pr: 50 fr (f 24) 3. pr: 25 fr (f 12).

13. Categorie. Duiven, Faisanten, Poelepetaten en andere pluimgedierte.

      Door de Commissie van beoordeeling, als premiën uit te reiken 250 fr p. m. f 120.

      Mogt iemand belang er in vinden om meer met de voorwaarden dezer tentoonstelling bekend te worden, kan hij zich desaangaande aan het bureau van dit weekblad melden, alwaar hij mededeeling van de bijzonderheden, hiertoe betrekkelijk kan ontvangen.