De Roermondenaar, Nieuws- en advertentieblad voor stad en land/Jaargang 1/Nummer 3/Uitgaven

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Uitgaven
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 19 januari 1856
Titel (Vervolg der begrooting.) Uitgaven.
Krant De Roermondenaar
Jg, nr [1], 3
Editie, pg [Dag], [2]
De Roermondenaar vol 001 no 003 (Vervolg der begrooting), Uitgaven.jpg
Brontaal Nederlands
Bron roermond.x-cago.com
Auteursrecht Publiek domein

(VERVOLG DER BEGROOTING.)

UITGAVEN.

Hoofdstuk I. Jaarwedden.
      Burgemeester. 600
      wethouders. 400
      secretaris. 1000
      ambtenaar ter secretarie. 700
      gemeente ontvanger. 500
      ambtenaren der plaatselijke belastingen. 1914
      opzigter der stadswerken. 600
      onderwijzers, stads- en en teekenschool. 1300
      commissaris van policie. 600
      veldwachters. 801
      kantonniers. 255
      stadsbode. 219
      nachtwakers. 504
      koeherders. 400
      vleeschkeurders. 150
Kosten van huishoudelijk bestuur.
      brand en licht. 150
      bureau behoeften. 200
      drukwerken en schrijfloon. 300
      staatsblad. 11 80
      provinciaalblad. 6
      onderhoud en meubelen, Raadhuis. 150
      burgerlijken stand, registers. 180
      leggers van het kadaster. 20
      bevolking register. 20
      kiezerslijsten en kiesverrigting. 25
      begeleiden van lotelingen. 5
      bureau behoeften der plaatselijke belastingen. 200
      vergoeding aan het rijk:
      voor de inning en opc, op de grondbelasting. 16 50
      voor de inning en opc, op de person. belasting. 75
      voor de inning en opc, op het geslagt, het gedisteleerd en bier en azijn. 200
 
Totaal van Hoofdst. I. 11502 30
 
Hoofd II. Aanleg en onderhoud van plaats. werken.
      van wegen. 300
                  straten en pleinen. 400
                  wandelplaatsen. 200
                  haven en kade. 50
                  •waterleidingen. 50
                  brug. 10
                  pont. 15
                  batten en dijken. 750
                  planten en snoeijen van boomen. 125
                  kanalen. 50
 
Totaal van Hoofdst. II. 1950
 
Hoofd. III. Uitgaven voor de openb. veiligh. en policie.
      Kosten van kleeding der veldwachters. 180
      Kosten der nachtwacht. 60
      Kosten van verlichting der straten, lantaarns. 1500
      Kosten van kleeding der nachtwakers. 36
      Kosten van bewaking van policie gevangenen. 12 19
      Kosten van reinigen der staten en pleinen. 200
      Kosten onderhoud der brandspuiten. 150
      Kosten onderhoud van waterputten en pompen. 50
      Kosten verzek. der gebouwen tegen brandschade 67
 
Totaal van Hoofdstuk III. 2255 19

(Het vervolg der uitgaven in het volgend nummer.)