De Roermondenaar, Nieuws- en advertentieblad voor stad en land/Jaargang 1/Nummer 4/De Heer Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ter algemeene kennis gebragt

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Heer Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ter algemeene kennis gebragt, [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 26 januari 1856
Titel De Heer Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ter algemeene kennis gebragt, [...]
Krant De Roermondenaar
Jg, nr [1], 4
Editie, pg [Dag], [1]
Brontaal Nederlands
Bron roermond.x-cago.com
Auteursrecht Publiek domein

      — De Heer Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ter algemeene kennis gebragt, dat door hem op dingsdag den 29 Januarij aanstaande, des namiddags ten 1 ure in de zaal van de Eerste Kamer der Staten Generaal, op het Binnenhof te ’s Gravenhage, zullen worden uitgereikt de medailles die aan Nederlandsche inzenders van voorwerpen op de tentoonstellingen van schoone kunsten en nijverheid, in 1855 te Parijs gehouden, zijn toogekend.
      Ieder bekroonde bij de gemelde tentoonstelling, zoowel zij aan welke medailles werden toegekend, als zij welke eervolle vermeldingen verworven, hebben van voormelden Heer Minister eene uitnoodiging ontvangen om de vorengemelde uitreiking bij te wonen, daarbij berigtende dat Z. E. er prijs op stelt de toegekende medailles aan hen voor wien ze bestemd zijn zelf uittereiken, en, dat de diplomas wegens de eervolle vermeldingen nader door tusschenkomst van de subcommissiën zullen worden uitgereikt.
      Met eene innige belangstelling ontwaren wij, dat van de TIEN inzenders te Roermond, ZES bekroond zijn, eene verhouding zonder voorbeeld en tot eere der Roermondsche fabrikanten strekkende.

De bekroonden zijn:
Médailles der 2de klasse (Bronzen).
Andriessens Jos. getrokken looden pijpen enz.
Stoltzenberg Fr. geborduurde goud- en zilverwerken.
Cuijpers & Stoltzenberg, Predikstoel.
Eervolle vermeldingen (Mentions honorables).
Janssens, gebr. garens enz. geverwd met Adrianopel rood.
Feldmann-Jacobs & Cie. katoenen en wollen manufacturen.
Reidel, gebr. & Cie.      id.

      Het verdient opmerking dat voor Nederland geene andere medailles voor geborduurde goud- en zilverwerken zijn verleend; dat voor getrokken looden pijpen slechts eene medaille is toegekend en verder geene eervolle vermeldingen meldingen plaats hadden; en dat voor garens enz. geverwd met Adrianopel rood en voor katoenen en wollen manufacturen geene andere eervolle vermeldingen werden uitgesproken, noch medailles uitgereikt.

Te Maastricht vielen de volgende bekrooningen:
Medaille der 1e. klasse (zilveren).
L’hoest - Weustenraad & Cie., papiersoorten.
Eervolle vermeldingen.
De Jong L. glas en kristalwerk (geschild. glas).
Regout P. glas en aardewerk.

      Overigens hadden er geene voor Limburg plaats.