De Roermondenaar, Nieuws- en advertentieblad voor stad en land/Jaargang 1/Nummer 4/In de buitengewone vergadering der Provinciale Staten

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
In de buitengewone vergadering der Provinciale Staten, [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 26 januari 1856
Titel In de buitengewone vergadering der Provinciale Staten, [...]
Krant De Roermondenaar
Jg, nr [1], 4
Editie, pg [Dag], [1]
De Roermondenaar vol 001 no 004 In de buitengewone vergadering der Provinciale Staten.jpg
Brontaal Nederlands
Bron roermond.x-cago.com
Auteursrecht Publiek domein

      — In de buitengewone vergadering der Provinciale Staten, gehouden ten gevolge der art. 47 en 66 der provinciale wet, is de heer Alexander Schoenmakers gekozen tot lid der permanente deputatie met 22 stemmen van de 42, zijnde de overige 20 stemmen uitgebragt op den heer P. Van der Maesen de Sombreff.
      De nieuw gekozene heeft deze functiën aangenomen, zijnen innigen dank betuigende voor het bewijs van vertrouwen, waarmede hij vereerd werd en tevens belovende steeds met alle zijne vermogens tot het welzijn der provincie werkzaam te zijn.