De Roermondenaar, Nieuws- en advertentieblad voor stad en land/Jaargang 1/Nummer 5/Nuttig gebruik van het roet

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nuttig gebruik van het roet
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 2 februari 1856
Titel Landbouw. Nuttig gebruik van het roet.
Krant De Roermondenaar
Jg, nr [1], 5
Editie [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

LANDBOUW.

NUTTIG GEBRUIK VAN HET ROET.

      Het roet is niet enkel eene krachtige meststof, die behoorlijk aangewend, den wasdom der planten ongemeen bevordert, maar het bezit bovendien de nuttige eigenschap om allerlei ongedierte te dooden of te verdrijven.
      Als meststof aangewend, strooije men het roet liever 2 of 3 maal dun, dan éénmaal dik, uit, en wel bij vochtig weder, daar het bij droogte werkeloos blijft, en zijne beste bestanddeelen des nachts door dauw en nevel medegevoerd worden.
      Met houtasch vermengt, levert het een krachtig middel op om vruchtboomen en heesters niet alleen om rupsen en insekten, maar ook van allerlei mossen te ontdoen. Echter wordt ook hiertoe vochtig weder vereischt.
      Eene andere gewigtige voorwaarde, zonder welke het mengsel geheel werkeloos blijft, is, dat èn asch èn roet nooit met eenig vocht in aanraking geweest mogen zijn.
      Men wende een mengsel van roet en asch inzonderheid aan, om doo overstrooijing de rupsen van de vruchtboomen te verdrijven en steeds met goed gevolg.
      Enkel roet zoude tot het verdelgen der rupsen toereikend wezen, doch door het bijvoegen van asch verstuift het minder en hecht het zich beter op de boomen of heesters, die men daarmede bestrooit.