De Roermondenaar/Jaargang 1/Nummer 1/Bij Koninklijk besluit van 26 Dec. jl. no. 53

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bij Koninklijk besluit van 26 Dec. jl. no. 53, [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 5 januari 1856
Titel Bij Koninklijk besluit van 26 Dec. jl. no. 53, [...]
Tijdschrift De Roermondenaar
Jg, nr, pg [1], 1, [1]
Brontaal Nederlands
Bron roermond.x-cago.com
Auteursrecht Publiek domein

      — —Bij Koninklijk besluit van 26 Dec. jl. no. 53, is de vrijstelling van port, welke tot dusverre door de direkteuren der postkantoren werd genoten voor de nieuwspapieren, tijdschriften of andere gedrukte stukken, welke door hen met de post onder hun adres of onder dat van hun kantoor ontvangen of aan andere kantoren of personen verzonden worden, opgeheven, te rekenen van 1o Januarij aanstaande.
      Onder de intrekking van den vrijdom is mede begrepen die voor de briefwisseling en voor het overmaken van gelden of van geldswaarden tot dezelfde zaak betrekkelijk.
      De direkteuren blijven niettemin verpligt zich ambtshalve, doch zonder het genot van vrijstelling van port, te belasten met het ontbieden en leveren van nieuwspapieren, tijdschriften en periodieke werken ten behoeve der ingezetenen binnen het arrondissement van hun kantoor woonachtig, die zich daartoe bij hen aanmelden. Het drijven van anderen boekhandel is hun verboden.
      Dien ten gevolge zullen alle nieuwspapieren, tijdschriften en periodieke werken, die aan het adres van de directeuren of van andere ambtenaren der posterijen, of van de kantoren zelve op de post gebragt, en die niet tevens gefrankeerd worden, aan de afzenders worden teruggegeven of bij weigering om dezelve terug te nemen met het gewone briefport volgens het gewigt worden belast.
      Aan een ieder, die het verlangt, zal op alle postkantoren gelegenheid worden gegeven tot het vroegtijdig doen afhalen van nieuwspapieren en tijdschriften, aan zijn bijzonder adres met de post aangekomen, tegen betaling van een verminderd regt van uitgifte of dusgenoemd droit de boîte, hetwelk de som van f 3 in het jaar niet zal kunnen te boven gaan. Daaronder is echter het doen afhalen van brieven niet begrepen.