De Roermondenaar/Proefblad/Het zoo gunstig bekende Zanggezelschap Liederkranz hier ter stede

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het zoo gunstig bekende Zanggezelschap Liederkranz hier ter stede, [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 13 december 1855
Titel Het zoo gunstig bekende Zanggezelschap Liederkranz hier ter stede, [...]
Tijdschrift De Roermondenaar
Jg, nr, pg [n.v.t.], Proefnummer, [1]
De Roermondenaar Proefblad Het zoo gunstig bekende Zanggezelschap Liederkranz hier ter stede.jpg
Brontaal Nederlands
Bron roermond.x-cago.com
Auteursrecht Publiek domein

      — Het zoo gunstig bekende Zanggezelschap Liederkranz hier ter stede, is voornemens op aanstaanden Woensdag 26 December, in den zaal van den Heer L. Van Wenstenraadt alhier, een Concert te geven, met de medewerking van de Société Dramatique, welke laatste op verlangen van bovengenoemd gezelschap, een lustig vaudeville ten tooneele voeren zal. Daar wij verzekerd zijn dat door deze twee gezelschappen geene moeite zal gespaard worden, om luister aan dit Concert bij te zetten, en iedereen belang stelt in den vooruitgang dezer nog zoo jeugdige vereenigingen, hebben wij de overtuiging dat een talrijk publiek hetzelve met zijne tegenwoordigheid vereeren zal.