De Stem/Nummer 167/Posthume expositie van werken van Paul Windhausen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Posthume expositie van werken van Paul Windhausen
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 19 mei 1945
Titel Breda. Posthume expositie van werken van Paul Windhausen
Krant De Stem
Editie, pg [Dag, 2-3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

[4]


[...]


Breda.

POSTHUME EXPOSITIE VAN WERKEN VAN PAUL WINDHAUSEN

      Het is een gelukkig land, dat zijn kunstenaars weet te eeren, zeker de kunstenaars die in den ongelijken en wreeden strijd tegen den bezetter vielen. Juist daarom zijn wij verheugd, dat Breda, via „Kath. Leven”, vandaag in het Sted. Museum, een posthume expositie opent van werken van den kunstschilder Paul Windhausen, den noesten illegalen werker. Deze sympathieke figuur werd, men weet het wellicht, tijdens den „gruweldag” te Rijsbergen, tezamen met andere illegale werkers, op beest achtige wijze vermoord. Deze wandaad gebeurde nog wel met assisten-


[5]


[...]


tie van „Nederlanders” der NSKK. Zij deinsden er zelfs niet voor terug hun revolvers leeg te schieten op den reeds zieltoogenden Windhausen en op een moeder met haar kinderen..
      Breda gaat thans – al is het misschien wat laat, want Maastricht deed het reeds eerder – Paul Windhausen eeren. Dat is goed, omdat de kunstenaar een goed vaderlander was.
      Alhoewel reeds geruimen tijd te Breda woonachtig, als teekenleeraar aan het lyceum, was Windhausen geen geboren en getogen Brabanter. Zijn wieg stond te Roermond, op de plek, waar eenige generaties Windhausen met furore het schilderspalet hanteerden en zich o.a. bijzonder toelegden op de portret-schilderkunst. Windhausen’s vader – tijdens het bombardement van Roermond jammerlijk gedood – schilderde diverse zeer kundige portretten. Het schildersbloed verloochende zich dus niet toen ook Paul Windhausen zijn kleuren op het doek begon te zetten. Alhoewel de jongste der schildersfamilie ook figuren teekende en schilderde, hebben wij niet in het minst steeds zijn landschappen gewaardeerd. Zeker zijn met vaardige hand gemaakte blonde Limburgsche landschappen, die hij vervaardigde als hij met de zoo uitstekende Maastrichtsche schildersbent – waar hij graag geziene gast was – er op uit trok.
      Op de posthume expositie zal een uitgebreide keus van Windhausen’s aanstekelijke activiteit te zien zijn. Deze expositie behoeft een warme aanbeveling; het zijn werken van een goed vaderlander en een goed kunstenaar!