De Telegraaf/Jaargang 11/Nummer 3930/Avondblad/Men meldt ons uit Venlo, d.d. 6 dezer

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Men meldt ons uit Venlo, d.d. 6 dezer: [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 7 juli 1903
Titel Binnenland. Kunsten en wetenschappen. Kunst- en letternieuws. Men meldt ons uit Venlo, d.d. 6 dezer: [...]
Krant De Telegraaf
Jg, nr 11, 3930
Editie, pg Avondblad, 2e Blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Men meldt ons uit Venlo, d.d. 6 dezer:
      Onder zeer veel blijken van belangstelling werd gistermiddag de door de vereeniging »Venlosch Belang« georganiseerde provinciale tentoonstelling van schilderijen, aquarellen en teekeningen geopend.
      Alvorens tot de opening werd overgegaan, hield de heer Steijns, voorzitter van »V. B.« eene rede, die getuigde van de goede bedoeling en het bevorderen der kunst door deze tentoonstelling.
      Een en ander werd met eenige woorden van dank en waardeering beantwoord door den E. A. heer Burgemeester. De tentoonstelling op zich zelve die gehouden wordt in de bovenzaal van het café »National«, bevat eene prachtige collectie meesterstukken, pl.m. 140 exemplaren, die getuigen vervaardigd te zijn door liefhebbers die de kunst in hooge mate beijveren.
      Onder de inzenders troffen wij zeer vele in Limburg, niet om in de schilderkunst, doch over ’t algemeen gunstig bekende personen, waardoor de tableaux enz. die daar geëxposeerd worden, nog meer in aanzien stijgen.
      Bijzonder trof onze aandacht, eenige sierlijk en met genie vervaardigde portretteekeningen, De Ingang St. Pietersberg, Mane Thekel Phares. Vooral dit laatste was een waar prachtexemplaar: ’t Dorpsgezicht, Die Neugierige en eenige nummers ingezonden door de heeren Heyns, Windhausen en Wolters, voldeden eveneens goed. Ook vonden wij eene mooie groep in die van den heer Theunissen te Roermond, waarbij eenige platte gronden der oude stad Venlo en enkele andere gravuren in penteekeningen zeer veel bewondering verwierven.
      Wij kunnen niet anders dan hetgeen deze vereeniging georganiseerd heeft zeer op prijs stellen, en een kijkje aldaar aan heeren liefhebbers en bevorderaars dezer schoone kunst ten zeerste aanbevelen.