De Telegraaf/Jaargang 43/Nummer 16133/Avondblad/Limburgsche Tramweg Mij.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Limburgsche Tramweg Mij.
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 25 juli 1935
Titel Limburgsche Tramweg Mij.
Krant De Telegraaf
Jg, nr 43, 16133
Editie, pg Avondblad, Vijfde Blad, 9
De Telegraaf vol 043 no 16133 Avondblad Limburgsche Tramweg Mij.jpg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

LIMBURGSCHE TRAMWEG MIJ.

      Aan het jaarverslag van de Limburgsche Tramweg Maatschappij over 1934 ontleenen wij het volgende:
      De teruggang in ontvangsten uit het reizigersvervoer zette zich in het verslagjaar voort. Ook het goederenvervoer toonde thans een dalende lijn, al bleef het belangrijkste vervoer van kolen en ammoniak naar Maasbracht-haven boven verwachting nog het geheele jaar voortduren. Voor het opheffen van de laatste smalspoorlijn Roermond–Ittervoort werd machtiging door den minister van Waterstaat verleend. Door bijzondere omstandigheden evenwel bleef de exploitatie nog tot het einde van het jaar gehandhaafd.
      De inkomsten uit de exploitatie verminderden met f 124.537. Mede dank zij de omzetting, ingaande 1 Januari 1934, van de in 1933 ingevoerde korting op salarissen en loonen in een loonsverlaging van 8% verminderden de exploitatie-uitgaven met f 129.040. Het exploitatie-overschot bedroeg pl.m. f 334.000 tegen pl.m. f 329.000 in 1933.
      De verlies en winstrekening sluit zonder saldo (v. j. nadeelig saldo f 537.585), nadat een bedrag van f 60.437 bestemd is voor afschrijving op het in vorige jaren geleden verlies op verkochte materialen van den aanleg.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (26 juli 1935) ‘De Limburgsche trams. Uit het jaarverslag der maatschappij’, Limburger Koerier, p. 3.