De Telegraaf/Jaargang 5/Nummer 1810/Avond-editie/De sociale kwestie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De sociale kwestie’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Telegraaf, woensdag 15 december 1897, Avond-editie, [Eerste blad], [p. 1]. Publiek domein.
[ Eerste blad, 1 ]

De sociale kwestie.

 Gisteren trad te Enschedé als spreker op voor den „Christ. Nat. Werkmansbond“, dr. F. van Gheel Gildemeester van Den Haag, die als onderwerp van bespreking had gekozen: „De nooden en zonden van den vierden stand“.
 Spr. gaf uitvoerig weer een onderhoud, dat hij voor eenigen tijd had gehad met een dokter die de beginselen van het socialisme was toegedaan en een bode van een fonds, die door zijn omgang met en werken onder den arbeidersstand wel van oordeel was, dat de maatschappelijke positie van dien stand moest worden verbeterd, maar dat hij door zijn zonden juist dikwerf zelf oorzaak was van de ellendige gevolgen daarvan.
 Als resultaat dier onderlinge besprekingen kwam het spr. voor, dat de sociale quaestie in de eerste plaats is een vraagstuk van zedelijken aard. De ellenden van den vierden stand hangen ten nauwste samen met de zonden van dien stand en van de andere standen. Waren er geen zonden, dan zouden ook de wonden, die den huidigen maatschappelijken toestand aankleven, genezen. In het belijden, werkelijk belijden van het Evangelie, ziet spr. een oplossing — de eenige gewenschte oplossing.
 De verschillende bewegingen in de arbeidende klasse om lotsverbetering vindt spr. een verblijdend verschijnsel. Hij ziet in die zucht naar verbetering in deze ernstige tijden de onuitroeibare hoogere afkomst van den mensch.
 Als antwoord op een vraag van den heer Lansink, socialist, zegt spr. niet zoo heel ver van de socialistische beginselen verwijderd te zijn. Het griefde hem echter zoo onbedacht uit L.’s mond te moeten hooren, dat van het Evangelie niets te verwachten is en bracht den socialist tot de erkenning, dat in de toepassing van het Evangelie een oplossing van het maatschappelijk vraagstuk zou kunnen liggen.
 Spr. zelf ziet in de opheffing van het privaatbezit niet dat heil, wat door anderen daarvan wordt verwacht.
 De vergadering, die werd voorgezeten door ds. Schrieke werd met gebed geopend en gesloten.