De Telegraaf/Nummer 16837/Limburgsche Tramweg Mij.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Limburgsche Tramweg Mij.
Auteur(s) Anoniem
Datum Zondag 4 juli 1937
Titel Limburgsche Tramweg Mij.
Krant De Telegraaf
Jg, nr ?, 16837
Editie, pg [Dag], Derde Blad, 15
De Telegraaf no 16837 Limburgsche Tramweg Mij.jpg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

LIMBURGSCHE TRAMWEG MIJ.

      Aan het jaarverslag der Limburgsche Tramweg Mij. over 1936 ontleenen wij het volgende:
      De met ingang van 1 Januari 1936 ingevoerde verlaging van het reizigerstarief, leverde het verwachte resultaat op. Het aantal reizigers steeg ten opzichte van 1935 met ruim 65.000 of plm. 2%. Evenwel kon deze vermeerdering den achteruitgang in de ontvangsten uit dit vervoer niet stuiten. De reizigersontvangsten daalden ten opzichte van 1935 met plm. f 58.000 of plm. 10%.
      De opbrengsten uit het goederenvervoer daalden ten opzichte van 1935 met ruim f 111.000 pf plm. 55%. Deze teruggang is een gevolg van het feit, dat in 1935 nog vrij beduidend vervoer plaats vond van kolen en ammoniak naar Maastricht en van grond voor de gemeenten Maastricht en Roermond, welke tijdelijke vervoeren sedert geheel geëindigd zijn.
      In totaal verminderden de exploitatie-ontvangsten met f 181.534 of plm. 22%.
      In 1936 werden de salarissen en loonen van het personeel wederom verlaagd en wel met 10% voor het tramwegpersoneel en 5% voor het personeel der autotractie.
      Mede als gevolg van dezen maatregel daalden de exploitatie-uitgaven met f 120.132 of plm. 15%. Vergeleken met 1932, het jaar waarin de hoogste ontvangsten behaald werden, zijn de ontvangsten gedaald met f 786.762 of plm. 55% en de uitgaven met f 382.849 of plm. 35%.
      De verlies en winstrekening sluit met een nadeelig saldo van f 191.338 (v.j. voordeelig saldo f 316).
      Het eind van het verslagjaar vertoonde eene verbetering van den economischen toestand, die de hoop wettigt, dat het diepste punt van de depressie in 1936 bereikt is. Vooral in de mijnindustrie verbeterde de toestand aanmerkelijk en wanneer dit aanhoudt zal zich in 1937 ongetwijfeld de gunstige invloed daarvan op ons bedrijf doen gevoelen.
      De financieele toestand zal bovendien beduidend beter worden, indien eindelijk uitvoering gegeven kan worden aan het genomen besluit het reizigersvervoer op de normaalspoor stoomtramlijnen geheel of gedeeltelijk door autobussen te doen geschieden.