De Tijd/Jaargang 70/Nummer 20914/Tramlijn Roermond-Vlodrop

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tramlijn Roermond—Vlodrop
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 29 februari 1916
Titel Tramlijn Roermond—Vlodrop
Krant De Tijd
Jg, nr 70, 20914
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

TRAMLIJN ROERMOND—VLODROP.

      Onze Roermondsche correspondent meldt:
      Maandagmiddag heeft de plechtige opening plaats gehad van de tweede lijn der Centrale Limburgsche Spoorweg (Stoomtramweg) Maatschappij, n.l. van Roermond over Posteholt naar Vlodrop, nadat in Juni 1915 de eerste lijn van Roermond over Thom naar de Belgische grens geopend was.
      In den namiddag vertrok een versierde tram van het Stationsplein te Roermond, waarin tal van autoriteiten en verdere genoodigden plaats namen.
      De tram vertrok langs den Willem II Singel en de Kapellerlaan naar Melick, St. Odiliënberg, Posterholt naar Vlodrop, welke gemeenten thans uit haar isolement zijn verlost.
      Geen wonder derhalve, dat de tram overal met vreugde werd begroet en de muziekgezelschappen der dorpen lustige fanfares bliezen.
      Aan het eindstation Vlodrop werd uitgestapt. Hier waren met de commissarissen en het verdere trambestuur vereenigd leden van het provinciaal bestuur, burgemeesters van de gemeenten, het Kamerlid M. Bongaerts, mr. dr. Van der Meulen, administrateur van het ministerie van Waterstaat en andere hoofdambtenaren van dit departement met den heer Peyrot, lid van den Raad van Toezicht op de Spoorwegen.
      De heer jhr. mr. Edmond van Aefferden, president-commissaris, riep het welkom toe en na met eenige trekken de voorspoedige geschiedenis der lijn te hebben gememoreerd, bracht hij dank aan de velen, die aan het totstandkomen van de lijn hun krachten hebben gewijd.
      Belangrijk was de mededeeling van mr. dr. Van der Meulen, die verklaarde, dat ook voor de derde lijn, die van Roermond naar Deurne, de subsidieregeling gereed ligt.
      Ook de heer Bongaerts hield een toespraak, waarin hij zijn ingenomenheid met het totstandkomen van dit werk te kennen gaf, blijde, den Minister van Waterstaat de overtuiging te hebben kunnen schenken, dat hier levensvatbare tramplannen worden verwezenlijkt. <br<      Hierna werd de terugrit aanvaard.
      Roermond wordt langzamerhand een centrum van een tramwegnet, dat voorzeker een groot economisch voordeel zal brengen aan de stad en hare omgeving.
      Wij danken dit zeer zeker voor een groot deel aan den voor-arbeid van den heer G. Raupp, destijds Roermond’s burgemeester, in het tramwegcomité opgevolgd door den heer H. Drehmanns, die eveneens met voortvarendheid zijn groote werkkracht aan het tot stand brengen der tramlijnen gegeven heeft.
      Onschatbare verdiensten verwierf zich mede de heer F. Adriaanse, Roermond’s gemeentesecretaris en secretaris van het tramwegcomité, die, hoewel weinig op den voorgrond tredend, een groot deel van den arbeid heeft verricht door het voeren der reusachtige administratie, welke de voorbereiding vereischte.
      Mogen allen de vruchten van hun arbeid genieten.