De Tijd/Jaargang 70/Nummer 20931/De Volksmissionaris, Jaargang 37, afl. 4

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Volksmissionaris, Jaargang 37, afl. 4
Auteur(s) A.F.
Datum Vrijdag 17 maart 1916
Titel De Volksmissionaris, Jaargang 37, afl. 4
Krant De Tijd
Jg, nr 70, 20931
Editie, pg [Dag], tweede blad, [3]
Opmerkingen Albin Windhausen vermeld als A. Windhausen
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

De Volksmissionaris, Jaargang 37, afl. 4.

      Vijftig jaar zijn er verloopen sinds de Hollandsche provincie der Congregatie van den Allerheiligsten Verlosser haar missiearbeid in de Nederlandsche kolonie Suriname begon. Geen wonder, dat het tijdschrift „De Volksmissionaris“ in de aflevering, die wij thans bespreken, een artikel aan dit gouden jubeltij wijdt en in bewonderende hulde een hartelijken gelukwensch aan geheel de katholieke Missie, aan alle missionarissen en vooral aan het hoofd der Missie, Z. D. H. Mgr. van Roosmalen, aanbiedt. Een merkwaardige reisbeschrijving door een der Surinaamsche missionarissen, den Z. E. Pater Govers, een volledige kaart van katholiek Suriname en van katholiek Paramaribo met al zijn kerken, kapellen, scholen en inrichtingen van liefdadigheid, verder een mooie groep van de vijf hoogwaardige Vicarii Apostolici, welke sinds 1866 de Surinaamsche Missie bestuurden, maken deze aflevering tot een waar feestnummer.
      Niet minder aandacht echter vordert het vervolg der artikelen over „De Courant“, de volksuitgave van „De Telegraaf“. Wat het vroeger aangetoonde, n.l. de socialistische strekking en de ongodsdienstige, materialistische levensopvatting van „De Courant“ reeds deden vermoeden, is maar al te waar: „De Courant“ is niet neutraal op zedelijkheidsgebied. De bewijzen, door den schrijver daarvoor aangehaald, zullen velen, die tot nu toe verblind waren, de oogen doen opengaan en doen besluiten, dat een Katholiek zulk een lectuur niet in zijn huis mag dulden.
      Verder vinden wij in deze aflevering het 9e hoofdstuk van „Stille Krachten“, waarin de innige en veelzijdige betrekkingen van den Z.E. pater Oomen tot zijn familie en tot zijn vaderland treffend worden geschetst; een korte aansporing om den H. Jozef te vereeren voor de bekeering der zondaars; meerdere pittige stukjes onder de rubriek „Neem en lees“, en last not least, nog twee mooie platen van den bekenden Roermondschen kunstschilder A. Windhausen.
      In breeden kring moge deze aflevering van „De Volksmissionaris“ belangstelling en waardeering vinden!

A. F.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • A.F. (28 maart 1916) ‘Boekbeoordeeling. De Volksmissionaris Jaargang 37. Afl. 4’, Nieuwe Haarlemsche Courant, tweede blad, [p. 2].