De Tijd/Jaargang 71/Nummer 21144/"De Volksmissionaris"

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
„De Volksmissionaris”
Auteur(s) A.F.
Datum Donderdag 19 oktober 1916
Titel „De Volksmissionaris”
Krant De Tijd
Jg, nr 71, 21144
Editie, pg [Dag], [7]
Opmerkingen Albin Windhausen vermeld alsd A. Windhausen
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

„De Volksmissionaris.”


      De October-aflevering van dit veelgelezen maandschrift begint met een treffend vers van de Duitsche bekeerlinge Cordula Peregrina; de vertaling evenaart de verhevenheid der gedachte.
      De Z.E. Pater Kronenburg eindigt in deze aflevering de levensschets van den hoogeerw. pater Petrus Oomen. De laatste levensjaren en het sterfbed van dezen voorbeeldigen Redemptorist worden ons geschilderd. Vele priesters en kloosterlingen zouden ongetwijfeld gaarne zien, dat de beknopte artikelen, in de „Volksmissionaris” aan Pater Oomen gewijd, werden uitgebreid en dan afzonderlijk werden uitgegeven.
      Aan de in verscheidene landen gevierde jubelfeesten ter eere van O. L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand wordt verder een artikel gewijd. Wat ons bijzonder in het aangehaalde schrijven van Kardinaal Mercier opviel, is het het feit, dat de Belgische Bisschoppen, de Provincialen van alle Belgische kloosterorden, de Theologische Faculteit der Universiteit van Leuven en meerdere duizenden priesters uit België aan Z. H. Paus Benedictus XV hebben gevraagd, om tot geloofswaarheid (dogma) te verklaren, dat O. L. Vrouw is de Uitdeelster aller genaden.
      Verder wordt in een liturgische bijdrage de H. Mis voor den Vrede besproken; wordt de verspreiding van Sint Alfonsus’ geestelijke werken en werkjes in Nederland nagegaan en wordt door Pater Mathijsen de missiearbeid in Brazilië beschreven. Ten slotte nog de interessante neem- en lees-rubriek en een bijschrift bij de plaat van den H. Lambertus.
      Aan alle abonné’s van „De Volksmissionaris” voor het jaar 1917 wordt wederom de kunstvolle Sint Gerarduskalender gratis toegezonden; het schild stelt de bekeering van een roover voor. De kunstschilder A. Windhausen heeft er een keurig-fijn tafereel van gemaakt. ’t Is een waar sieraad voor de huiskamer.

A.F.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • A.F. (19 oktober 1916) ‘De Volksmissionaris’, Nieuwe Venlosche Courant, [p. 2].