De Tijd/Jaargang 71/Nummer 21212/"De Volksmissionaris"

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
„De Volksmissionaris”
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 27 december 1916
Titel „De Volksmissionaris”
Krant De Tijd
Jg, nr 71, 21212
Editie, pg [Dag, 3]
Opmerkingen Albin Windhausen vermeld als A. Windhausen
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

„De Volksmissionaris”.


      De Decemberaflevering van dit geïllustreerd maandschrift der Redemptoristen opent zijn 38en Jaargang met fijne platen en dergelijke artikelen.
      Twee innig-devote kersttafereeltjes van den kunstschilder A. Windhausen een veelkleurige reproductie van Procaccini’s kerstnacht en verder in de platenserie der Nederlandsche Heiligen de bisschopwijding van de H. Lambertus naar een meesterlijk beeldhouwwerk van Pol Blanchaert in de schoone kerk van Gestel bij Eindhoven: zij voldoen aan alle vereischten van verheven kunst en diepen godsdienstzin.
      „Terug tot Christus” zoo luidt het aanvangsartikel: Christus in alles, in het leven der individuën, in het huisgezin, in de geheele maatschappij.
      Daarna wordt de reeds jaren en jaren door „De Volksmissionaris” gevoerde actie voor de bekeering van Nederiands protestanten hervat. Een treurig beeld van verdeeldheid, vooral bij de Nederlandsche Hervormde Kerk, een krachtig verlangen naar eenheid en vastheid in de leer blijkt reeds overduidelijk uit het artikel „De Tijden zijn rijp.”
      Verder begint de Redactie het zoo moeilijke en zoo actueele vraagstuk, de ware verhouding tusschen Kerk en Staat in een serie van artikelen uiteen te zetten, wordt een roerend kerstverhaal geboden onder den titel „De Solo”, wordt het godvruchtig leven gevoed door de fijn-ascetische beschouwing „Sla den kortsten weg in”; worden door Pater Mathijssen eenige feiten uit de Braziliaansche Missie medegedeeld.
      Eindelijk een kort woord over den H. Lambertus en – last not least de interessante Neem- en -leesrubriek.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • A.F. (27 december 1916) ‘De Volksmissionaris’, Nieuwe Venlosche Courant, [p. 4].