De Tijd/Jaargang 75/Nummer 22197/Kerknieuws

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kerknieuws
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 8 maart 1920
Titel Kerknieuws. Versiering der R.-K. Kerk te Cuyk
Krant De Tijd
Jg, nr 75, 22197
Editie, pg [Dag], tweede blad, [3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

KERKNIEUWS.

      Versiering der R.-K. Kerk te Cuyk. — Onze correspondent bericht:
      De nog nieuwe Roomsche St. Martinuskerk te Cuyk is weer een inwendige versiering rijker geworden. In het Maria-altaar zijn drie fraai geschilderde ramen aangebracht. De schilderingen stellen voor: de Boodschap des Engels, het bezoek van Maria door hare nicht Elisabeth en de geboorte van Christus.
      Zoo wordt geleidelijk de versiering van dezen schoonen Godstempel, die uren in den omtrek zijn wederga niet vindt, meer en meer in harmonie gebracht met den uitwendig zoo grootschen en majestueuzen bouw.
      Het kerkbestuur heeft verder een nieuw hoogaltaar aangekocht, dat vervaardigd is door den Bosschen beeldhouwer H. van der Geld. Dit altaar, dat zeer rijk is van architectonische vormen en los bewerkt ornament is versierd met meer dan twee honderd figuren, uit eikenhout gesneden, voorstellende elf groote tafereelen van Christus’ leven en vier-en-twintig kleinere uit het Oude Verbgnd.
      De architect, die de Roomsche kerk te Cuyk heeft gebouwd, noemt dit altaar „een kunststuk, dat in waarde zal toenemen, een voortbrengsel van een der grootste kunstenaars van onzen tijd. Later zal het kunststuk nog beter begrepen worden, als er een tijd komt, dat men niet meer bij machte is om zoo iets te scheppen”.
      Het altaar zal als geschenk worden gegeven aan pastoor A. Sengers bij diens koperen pastoraat op 17 Juli a.s.