De Tijd/Jaargang 85/Nummer 25583/Avondblad/Een relikwie van St. Reinilda

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een relikwie van St. Reinilda
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 16 augustus 1930
Titel Een relikwie van St. Reinilda
Krant De Tijd
Jg, nr 85, 25583
Editie, pg Avondblad, derde blad, 10
Opmerkingen Relindis vermeld als Reinilda, Maaseik als Maaseyck, Genk als Genck, Lambertus van Maastricht als Lambert, Johannes Aengenent als J.D.J. Aengenent
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Een relikwie van St. Reinilda.

      Wij lezen in „Bethanië“, het orgaan van het Gezelschap der Vrouwen van Bethanië:
      Toen een onzer enkele maanden geleden in het land van St. Reinilda was voor een lezingen-tournée, in Maaseyck, Genck, St. Truiden en omtrek, is zij natuurlijk in Maaseyck (het oude Alden-Eyck) de relikwieën van St. Reinilda gaan bezoeken. Sinds eeuwen rusten daar niet alleen een door Reinilda of haar zuster Harlindis geweven sluier, een door haar verlucht handschrift, een stuk kasuifel, dat bisschop Lambert zou gedragen hebben en andere kostbaarheden, maar ook haar heilig gebeente.
      Begrijpelijkerwijze kwam bij ons, leden der Reinilda-stichting, de wensch op, een relikwie van onze H. Patrones te bezitten. Z.D.H. Mgr. J. D. J. Aengenent is nu zoo goed geweest ons hierin te verblijden, en zoo heeft op zijn verzoek Z.D.H. Mgr. L. Kerckhoffs, bisschop van Luik, via den hoogeerw. heer Deken van Maaseyck en den zeereerw. heer Pastoor en mej. Schoolmeesters te Roosteren ons twee zeer kostbare relikwieën doen geworden. De eene groote is het heele voorhoofdsbeen van St. Reinilda. Het tweede kleinere stuk been is verdeeld in vieren, om zoo voor elk Reinilda-huis een relikwie van de patrones van het huis te bezitten.
      Zelf kwam Monseigneur, die de relikwieën bovendien in een passende capsula wilde laten zetten, ons de mededeeling doen van de schenking van Mgr. Kerckhoffs.
      En de zeereerw. heer J. van der Tuyn, secretaris van het bisdom, kwam de groote relikwie van St. Reinilda brengen, omsloten door een kostbaar zilveren schrijn, geschenk van Z.D.H. Mgr. Aengenent. Tevens bracht Z.E. een relikwie van een der martelaren van Gorcum, n.l. een 17 c.M. lang been, die Monseigneur eveneens in een zilveren schrijn had laten zetten. Deze relikwie zal in het altaar geplaatst worden van het Reinilda-huis te Rotterdam.