De Tijd/Jaargang 96/Nummer 31751/Avondblad/Pastoor J.J.H. Sieben

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Pastoor J.J.H. Sieben
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 12 maart 1941
Titel Gouden priesterfeest. Pastoor J.J.H. Sieben.
Krant De Tijd
Jg, nr 96, 31751
Editie, pg Avondblad, 7
Opmerkingen Pepijn van Herstal vermeld als Pepijn van Heerstal
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

GOUDEN PRIESTERFEEST

Pastoor J. J. H. Sieben

      Vrijdag 14 Maart zal de Zeereerw. heer J. J. H. Sieben, pastoor te St. Odiliënberg, den dag herdenken waarop hij vóór 50 jaar in de kerk van het Groot-Seminarie te Roermond tot priester werd gewijd. Sinds 1923, dus 18 jaren lang, is hij de trouwe wachter der mooie Romaansche basiliek, de moederkerk der streek, toegewijd aan de H. H. Wiro, Plechelmus en Otgerus. Daar verbleef in het door hen gestichte klooster Pepijn van Heerstal en daarheen vluchtte de H. Hungerius, bisschop van Utrecht, met welk bisdom de geschiedenis der fraaie kerk van St. Oiliënberg ten nauwste is verbonden.

      De zorg voor den luister van dit fraaie Godshuis ligt den jubilaris na aan het hart. Met trots toont hij gaarne den bezoekers de schatten er van.
      De vele goede wenschen, uitgesproken bij zijn 40-jarig priesterfeest in 1931 zijn in vervulling gegaan. De jubilaris mag thans met zijn parochianen zijn gouden feest beleven.
      Pastoor Sieben werd 10 April 1868 te Heijthuysen geboren. Zijn studies voltooide hij aan de colleges te Weert en Rolduc en het Groot-Seminarie te Roermond, waar hij in 1891, reeds op 23-jarigen leeftijd, gewijd werd. Korten tijd daarop werd hij benoemd tot leeraar aan het pas opgerichte gymnasium te Venlo en gaf daar aardrijkskunde, wiskunde en rekenen. Drie en twintig jaar bleef hij leeraar tot hij in 1914 benoemd werd tot pastoor te Itteren en in 1923 te St. Odiliënberg.
      De parochianen bereiden hun 73-jarigen herder een schoon feest op zijn jubeldag.
      In verband met den H. Vastentijd is de viering echter uitgesteld tot na Paschen.