De Tijd/Nummer 12020/Aanbestedingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aanbestedingen
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 31 januari 1887
Titel Aanbestedingen
Krant De Tijd
Jg, nr ?, 12020
Editie, pg [Dag], [eerste blad], [2]
Opmerkingen Emmanuel Corbey vermeld als E. Corbey
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

AANBESTEDINGEN.

      Dinsdag is alhier aanbesteed: a het maken van vloeren in de slachthuizen in de Stads-Rietlanden; b het leveren van houten voorwerpen voor die slachthuizen; c het maken van steigers en afsluitingen. Minste inschrijvers waren voor: a F. Raaijmakers, te Nieuwer-Amstel, voor ƒ10,940; b F. De Vos, te Amsterdam, voor ƒ3918; c F. Raaijmakers, te Nieuwer-Amstel, voor ƒ16,980.

      Aan het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid werd eergisteren aanbesteed het onderhoud van de schutsluis en bijbehoorende werken te Vianen, provincie Zuid-Holland, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Als minste inschrijvers kwamen in aanmerking de heeren A. De Groot Czn, te Henkelom, en J. J. Hoogendoorn, te Vianen, die ieder voor een gelijk bedrag van ƒ2175 hadden ingeschreven.

      Door het Gemeentebestuur van Horst, in Limburg, is eergisteren aanbesteed, onder beheer van den architect E. Corbey, te Reuver: 1o het bouwen van een nieuwe scnool voor lager onderwijs met corridor enz.; 2o het bouwen van een nieuwe onderwijzerswoning met bergplaats enz. in het gehucht Amerika, gemeente Horst. Ingekomen 14 biljetten. Minste inschrijver was Alpluns Baetsen, te Broekhuizen, voor de som van ƒ5949; de hoogste inschrijving was ƒ10,400.

      ’s-Gravenhage, 26 Jan. Door den inspecteur-chef van het technisch beheer der Rijks-telegraaf werd heden ten behoeve van ’s Rijks overzeesche bezittingen aanbesteed de levering van: twee perceelen verzinkt ijzerdraad No. 5 en een perceel ijzeren haakvormige isolatordragers.
      Minste inschrijvers waren: voor de twee perceelen ijzerdraad de heer D. S. M. Kalker, te Amsterdam, voor ƒ0.10 20/100 per kilo, en voor de isolatordragers, de firma R. S. Stokvis en Zn, te Rotterdam, voor ƒ0.18 85/100 per stuk.

      Ten dienste der Staatsspoorwegen op Java werd eergisteren aan het ministerie van Koloniën aanbesteed de levering van: stalen spoorstaven met ijzeren eindverbindingen, haaknagels en stalen moerringen. Het minst was ingeschreven voor: spoorstaven Fr. Krupp te Essen, à ƒ63 15; laschplaten, Gute Hoffnungshütte, Actienverein für Bergbau und Huttenbetrieb, te Oberhausen, à ƒ 73.65; laschbouten met moeren, Société John Cocquerill, te Seraing, à ƒ126.05; haaknagels, Caramain en Co, te Thy le Château, à ƒ113.87; onderlegplaten, Gute Hoffnungshütte, voornoemd, à ƒ80.35; en voor stalen moerringen, Société anonyme des Accééries d’Angleur, te Angleur, à ƒ134. Alles per 1000 kilo.

      Aan het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid werd gisteren aanbesteed:
      1o Het onderhouden van en het verrichten van eenige herstellingen aan het Rijks-postgebouw te Haarlem, gedurende de jaren 1887, 1888 en 1889. Minste inschrijver de heer S. B. Peila, te Haarlem, voor ƒ987.
      2o Het onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw te Dordrecht, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Dec. 1889. Minste inschrijver de heer H. D. Gerdes, te Dordrecht, voor ƒ1900.
      3o Het onderhoud en het doen van eenige herstellingen aan het Rijks- post- en telegraafgebouw te Amsterdam, gedurende de jaren 1887, 1888 en 1889. Minste inschrijver de heer J. Poot, te Amsterdam, voor ƒ7188.