De Tijd/Nummer 12113/Kerknieuws

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kerknieuws
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 23 mei 1887
Titel Kerknieuws
Krant De Tijd
Editie, pg [Dag], Tweede blad, [1]
Opmerkingen Franciscus Boermans vermeld als Boermans, Joannes Paredis als Paredis
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

KERKNIEUWS.

      Roermond, 19 Mei. Het is verblijdend, te zien hoe de godsvrucht tot de Apostelen dezer streken, de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus, met de herstelling hunner kerk herleeft en toeneemt.
      Zondag der vorige week, op den feestdag van den H. Wiro, kwam Z. D. Hoogw. Mgr Boermans, vergezeld van den hoogeerw. heer Mgr dr Hoefnagels en van den zeereerw. heer deken en plebaan, den plechtigen dienst houden, om, evenals wijlen Mgr Paredis, door zgn voorbeeld de geloovigen tot de vereering onzer Apostelen op te wekken.
      De talrijke bedevaart van Montfoort, vergezeld van de fanfare, kwam Maandag neerknielen bij het graf der Heiligen, die vóór elf eeuwen hun voorouders voor Christus wonnen. Na hen kwamen EE. PP. Camilianen de heilige relieken vereeren.
      Dinsdag waren het de studenten van het Bisschoppelijk College, die, zooals de zeergel. heer professor Bartels hun in een welsprekende rede op het hart drukte, hier hun geloof kwamen verlevendigen.
      Donderdag was de beurt aan Linne, dat van oudsher met Odiliënberg een eigendom der domkerk van Utrecht was; ondanks het ongunstige weder kwamen deze kloeke pelgrims hun vaderen in het geloof vereeren.
      Ofschoon door de Maas van ons gescheiden, kwamen Vrijdag ook de pelgrims uit het verre Wessem hierheen, om aan onze Apostelen hun hulde te brengen.
      Voor deze verschillende bedevaarten werd de plechtige Hoogmis op het grafaltaar onzer Heiligen gezongen, waarbij Epistel en Evangelie, volgens aloud gebruik, van de ambonen werden voorgelezen en tevens een toespraak gehouden werd.
      Met genoegen mogen wij hierbij voegen dat deze pelgrims in hoogste mate waren gesticht en verreweg de meesten tot de HH. Sacramenten zijn genaderd, om den vollen aflaat te verdienen.

(Maas- en Roerb.)