De Tijd/Nummer 13026/Kunst en letteren

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kunst en letteren
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 29 mei 1890
Titel Kunst en letteren
Krant De Tijd
Jg, nr ?, 13026
Editie, pg [Dag[, Eerste blad, ]2]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

KUNST EN LETTEREN.


      Het Politischer Tageblatt van Aken spreekt met grooten lof van de muzikale uitvoeringen, welke onze landgenoot, de heer A. Bouman, uit Utrecht, in eerstvermelde stad gegeven heeft. Het blad noemt zijn meesterlijke voordrachten op de violoncel het glanspunt van het den 19n ll. gegeven Sinfonie-concert. De techniek en uitdrukking bij het spel van den nederlandschen meester, die verscheiden uiterst zware stukken en ten slotte een gavotte van eigen compositie ten gehoore bracht, vonden bij het duitsche publiek de hoogste waardeering en werden met veel warmte toegejuicht.


      Roermond, 26 Mei. Zaterdag-ochtend werden de geloovigen in de kathedrale kerk alleraangenaamst verrast door het aanschouwen van een 10tal tafereelen van den H. Kruisweg, geschilderd door den talentvollen kunstschilder Albin Windhausen, alhier.
      De uitvoering is allerprachtigst, de voorstelling indrukwekkend.
      De vier laatste staties zijn nog niet geheel afgewerkt, dooh zullen spoedig gereed zijn.


(Maas- en Roerb.)


      Voor den grooten internationalen wedstrijd van harmonie-, fanfare- en zanggezelschappen, welke op 18, 19 en 20 Augustus te Genève in Zwitserland, zal gehouden worden, werd bevorens een concours uitgeschreven voor composities voor de verplichte muziekstukken.
      De heer Jos. Kessels, directeur der Nieuwe Koninklijke Harmonie, te Tilburg, heeft ook met een compositie, ouverture romantique, aan dien wedstrijd deelgenomen, en wel met het gunstige gevolg, dat zijn inzending is bekroond en aangenomen als „verplicht stuk” voor de afdeeling harmonie-gezelschappen.
      Aan dien wedstrijd in Augustus zullen niet minder dan vier honderd muziekgezelschappen deelnemen.