De Tijd/Nummer 13053/Roermond, 29 Juni

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermond, 29 Juni
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 1 juli 1890
Titel Kerknieuws. Roermond, 29 Juni
Krant De Tijd
Jg, nr ?, 13053
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Roermond, 29 Juni. Heden herdacht het Groot-Seminarie alhier het vijf-en-twintigjarig presidentschap van zijn achtbaar hoofd, Mgr dr Hoefnagels. Overwegende redenen lieten niet toe, dit feest op den dag-zelven, 16 Maart, met eenig, althans uiterlijk vertoon, te vieren. Het Seminarie was in feestdos; het geheele gebouw door, waren guirlanden, opschriften, draperieën, kransen, vlaggen, tropeeën aangebracht.
      Te half negen uren werd in de kerk van ’t Seminarie een plechtige Hoogmis tot dankzegging door den jubilaris opgedragen. Om den hooggeachten jubilaris een blijk van zijn hoogachting te geven, heeft Z. D. Hoogw. Mgr Boermans bij dit verheven dankoffer pontificaliter geassisteerd.
      De hoogeerw. heeren professoren stonden Z. D. H. in deze bediening ter zijde, terwijl door ’t St Gregoriuskoor, in vereeniging met het zangkoor St Cecilia, de statige vierstemmige Mis van Piel werd uitgevoerd.
      In de ruime, prachtig gedrapeerde Gregoriuszaal werd de hoogeerw. feestheld door de eerw. heeren theologanten opgewacht, en had de receptie plaats. In het midden van den hoofdwand hing, omgeven door een smaakvol geschikte vlaggentropee, het door den roermondschen schilder Heinrich Windhausen vervaardigd uitstekend gelijkend portret van den hoogeerw. jubilaris, een geschenk van professoren en studenten.
      Door twee eerw. heeren theologanten was een feestcantate gedicht en getoonzet, welke bij deze gelegenheid werd uitgevoerd.