De Tijd/Nummer 13402/Kerknieuws

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kerknieuws
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 27 augustus 1891
Titel Kerknieuws
Krant De Tijd
Jg, nr ?, 13402
Editie, pg [Dag, 1-2]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

[1]


[...]


KERKNIEUWS.

      Volgens de Amigoe di Curaçao hebben onlangs in de parochiën van Pietermaai, S. Rosa, Otrobanda en S. Maria meer dan 400 kinderen hun eerste H. Communie gedaan. Een sterk bewijs voor de talrijkheid der geloovigen aldaar.


[2]


      Tilburg, 24 Aug. Alhier is aangekomen Z. D. Hoogw. Mgr Emanuel (v. d. Bossche), priester van de orde der Capucijnen en sedert acht jaren missionaris in Hindostan, Monseigneur is een man nog in de kracht van zijn leven, wij meenen nog geen veertig jaren oud, en hoewel hij acht jaren heeft doorgebracht in de tropische atmosfeer van Hindostan, schijnt het klimaat geen merkbaar nadeel aan Z. D. H. te hebben toegebracht. Trouwens, Mgr Emanuel is voornemens over een maand, vergezeld van een vijftal eerwaarde paters zijner Orde, naar zijn missie terug te keeren. Z. D. H. zal hier in het Capucijnen-klooster het H. priesterschap en andere wijdingen toedienen.

(Maasb.)

      Roermond, 25 Aug. Het St. Bernardus-feest werd Zondag jl. in Roermonds Munster plechtig voortgezet.
      Vrijdag kwamen veel pelgrims, hetzij afzonderlijk, hetzij in gezelschap, den Heilige vereeren; Zaterdag-namiddag togen, onder het gelui der klokken, tal van bedevaarten, zingend en biddend, met koorknapen, bruidjes en vaandels het feestelijk gesmukte heiligdom binnen, om de kostbare overblijfselen des grooten Wonderdoeners te vereeren, te bidden voor zijn beeld en den zegen met het Allerheiligste te ontvangen.
      Tot laat in den avond hield de toevloed van vreemdelingen aan.
      Zondag-ochtend te 5 uren was het Munster reeds dicht bezet; een ontzaglijke schare bedevaartgangers naderde tot de H. Sacramenten; aanhoudend werden Missen opgedragen, en riep de bezielende taal der gewijde redenaars de saamgedrongen menigte op tot godsvrucht jegens den roemrijken Heilige, wiens jubelfeest zoo luisterrijk wordt gevierd, en tot het moedig volgen van het schitterend voorbeeld, door hem in de beoefening der christelijke deugden gegeven.
      Sedert jaren is het getal pelgrims zoo groot niet geweest.

(Maas- en Roerb.)

      St-Odiliënberg, 25 Aug. Jl. Maandag bezocht Mgr Antonius Fischer, titulair-bisschop van Juliapolis en suffragaan van Keulen, onze oude stiftskerk. Herhaaldelijk gaf Z. D. H. zijn hooge tevredenheid over de tot dusverre uitgevoerde restauratie te kennen, en merkte op dat aan onze HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus ook in het keulsche Proprium een plaats toekwam, wegens hun stichting bij de groote Sint-Martinuskerk te Keulen, vroeger genaamd Monasterium Scotorum.
      Na eenigen tijd bij het graf der Heiligen te hebben gebeden, bracht Z. D. H. ook een bezoek aan het klooster der reguliere Kanunnikessen van het H. Graf en deelde haar mede dat in zijn geboortestad Gulik vóór de fransche revolutie ook een klooster van haar Orde bestaan had, waarvan nog de beste herinneringen waren overgebleven.

(Maas- en Roerb.)