De Tijd/Nummer 13445/Onderwijs

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onderwijs
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 16 oktober 1891
Titel Onderwijs
Krant De Tijd
Jg, nr ?, 13445
Editie, pg [Dag], [2]
De Tijd no 13445 Onderwijs.jpg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

ONDERWIJS.

      Bij kon. besluit is, met ingang Van 1 Jan. 1892, aan H. De Vries Wzn., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als leeraar aan de Rijks- hoogere burgerschool te Alkmaar.

      Bij kon. besluit zijn de vijf heele beurzen, elke van ƒ 200, en de acht halve, elke van ƒ 100, krachtens het kon. besluit van 26 Dec. 1841 aan het Bisschoppelijk Seminarium te Roermond verbonden, voor het tijdvak van 1 Oct. 1891 tot en met 30 Sept. 1892 begeven aan de na te noemen, in voormeld Seminarium opgenomen kweekelingen, en wel: a de heele beurzen van ƒ 200 aan: 1. W. H. Cloots, 2. J. Windhausen, 3. M. J. H. J. H. Kreutzer, 4. J. W. H. Goossens, 5. P. H. Geraets; b de halve beurzen van ƒ 100 aan: 1. G. J. Packbier, 2. H. Vaukan, 3. J. H. L. Stassen, 4. J. J. M. Rhoen, 5. C. H. Verbeek, 6. E. L. Prevoo, 7. P. L. Driesaen, 8. J. H. H. Van Aken.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (15 oktober 1891) ‘Wetten, benoemingen, besluiten enz.’, Nederlandsche Staats-Courant, [p. 1].
  • Anoniem (15 oktober 1891) ‘Officieele berichten. Uit de Staatscourant’, Haagsche Courant, [p. 3].
  • Anoniem (16 oktober 1891) ‘Berichten uit de Staats-Courant’, Opregte Haarlemsche Courant, [p. 2].
  • Anoniem (16 oktober 1891) ‘Binnenlandsch Nieuws’, Het Nieuws van den Dag, Eerste Blad, [p. 1].
  • Anoniem (16 oktober 1891) ‘Latere berichten’, Leeuwarder Courant, [p. 3] (uitgebreider).
  • Anoniem (16 oktober 1891) ‘Officieele berichten’, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, bijvoegsel, [p. 1].
  • Anoniem (16 oktober 1891) ‘Onderwijs’, De Maasbode, [p. 2].
  • Anoniem (17 oktober 1891) ‘Nederland. Stads- en Provinciaal Nieuws’, Venloosch Weekblad, jrg. 29, nr. 42, Eerste Blad, [p. 1].
  • Anoniem (17 oktober 1891) ‘Provinciaal nieuws enz.’, Venloosche Courant, [p. 2].