De Tijd/Nummer 13513/Kunst en letteren

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kunst en letteren
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 8 januari 1892
Titel Kunst en letteren
Krant De Tijd
Jg, nr ?, 13513
Editie, pg [Dag], Tweede Blad, [3]
Opmerkingen Cornelis Nuijs vermeld als C.J.W. Nuys, Jean Antoine Oor als Oor
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

KUNST EN LETTEREN.

      Op de schilderijen-tentoonstelling van nederlandsche meesters te Parijs is o. a. verkocht een stuk: Boerderij op Walcheren, van C. J. W. Nuys, te Middelburg.

      Men meldt uit Bonn aan De Maasbode:
      Met genoegen heeft men ook hier in ’t vorige jaar den goeden uitslag van den wedstrijd bij het ontwerp van het altaar der Marienkirche, te Havover gezien, waarbij de firma Oor en Zonen bekroond werd.
      Z. H. Paus Leo XIII, die een bijdrage voor het altaar gesohonken had, erkende de verdiensten van den heer Oor voor de kerkelijke kunst, door den chef der firma tot tot ridder Gregorius-orde te benoemen.
      Thans heeft de firma een nieuwe overwinning behaald in Duitschland op verschillende ernstige mededingers, en wel door de kunstvaardigheid van den jongsten der zonen, den heer Mathieu Oor, hoofd der filiale te Munchen-Gladbach.
      Bij het inleveren van modellen, hautreliefs, middelbeeld voor een altaar te Bonn, werd door de jurie, waarin de heeren dr Sehrörs, prof. der universiteit, kapelaan Gübbels en meer kunstkenners zaten, aan de ontwerpen van den heer Oor de voorrang toegekend.
      Diensvolgens zal de firma Oor het altaar leveren, dat 11 meter hoog, 6 meter broed en in den stijl der 14e eeuw zal vervaardigd worden. Het zal een waardig tegenstuk van het altaar van Hannover worden.
      Wij kunnen niet anders dan met genoegen deze onderscheiding constateeren, omdat zij bewijst dat in Nederllandsch-Limburg nog steeds de goede kunst leeft en beoefend wordt. Moge de heer Oor zijn atelier te Gladbach op gelijke hoogte brengen als dat van zijn artistieken vader te Roermond, de kunst zal er zeker goede resultaten van ondervinden. Dat hij goed op weg is, bewijst de wedstrijd te Bonn.

      Behalve De Hollandsche Lelie zal ook de Dietsche Warande voortaan verschijnen bij den uitgever L. J. Veen, te Amsterdam.