De Tijd/Nummer 14282/Het Huis "De Haar"

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het Huis „De Haar”
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 25 juli 1894
Titel Het Huis „De Haar”
Krant De Tijd
Jg, nr ?, 14282
Editie, pg [Dag, 2]
De Tijd no 14282 Het Huis "De Haar".jpg
Opmerkingen Pierre Cuypers vermeld als Cuypers, Étienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar als baron Van Zuylen
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Het Huis „De Haar”.

      Een der medewerkers van het Handelsblad schrijft:
      Ik werd in de gelegenheid gesteld nogmaals een bezoek te brengen aan het Huis de Haar, het bekende kasteel bij Zuilen, dat door den architect dr Cuypers goheel herbouwd wordt zooals het oorspronkelijk was voor baron Van Zuylen, te Parijs.
      Men is weder heelwat gevorderd. Enkele zalen zijn zoo goed als voltooid en bewijzen met hoeveel zorg gestreefd wordt om het oorspronkelijke nabij te komen. De balken langs de zolderingen zijn kunstig bewerkt, waar dit noodig was; de oud-hollandsche schouwen zijn aangebracht, de kleine ruitjes in lood gezet. Een groot gedeelte van de galerij, die om het geheele kasteel loopt, is reeds voltooid en prijkt aan den buitenkant met de wapens van de Haar en van Zuylen Reeds zijn twee der torens gereed, terwijl mede druk gearbeid wordt aan de kapel. Van deze waren slechts de kleine toren en de fundamenten overgebleven. Op de laatste stond vroeger een onoogelijke veestal, thans verdwenen, en op de fundamenten bouwt men thans de kapel weer op. Daarin zullen dan ook de grafsteenen van do voorvaderen van het geslacht Zuylen geplaatst worden. Thans liggen deze grootendeels verborgen onder een houten betimmering. Voor den wederopbouw van de kapel wordt weder een andere soort steenen gebakken dan voor het kasteel-zelf noodig zijn.
      Uit den trein naar Rotterdam of Utrecht en van Breukelen uit kan men reeds duidelijk het kasteel zich zien verheffen.
      Van hoeveel belang dit werk voor die streek is, blijkt wel hieruit, dat dagelijks ongeveer 180 mannen aan het werk worden gehouden, ongerekend nog degenen die aan de voor den bouw ingerichte steenbakkerij hun brood verdienen.
      En nog zal het wel een paar jaar duren voordat kasteel en omgeving geheel zijn wat zij in vroeger eeuwen waren,

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (24 juli 1894) ‘Het Huis „de Haar”’, Algemeen Handelsblad, Avondblad, Eerste Blad, [p. 1].
  • Anoniem (25 juli 1894) ‘Een der medewerkers van het Hbl., die gisteren te Breukelen vertoefde, schrijft: [...]’, De Maasbode, [p. 3].
  • Anoniem (30 augustus 1894) ‘Het Huis „de Haar”’, De Volksvriend, p. 7.