De Tijd/Nummer 15182/Feest te Rolduc

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Feest te Rolduc
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 16 juli 1897
Titel Feest te Rolduc
Krant De Tijd
Jg, nr ?, 15182
Editie, pg [Dag, 2]
Opmerkingen Willem Everts vermeld als Everts, Henricus van de Wetering als H. Van de Wetering, Gustave Louis Marie Hubert Ruijs de Beerenbrouck als Ruys de Beerenbrouck, Pierre Cuypers als P.J.H. Cuypers
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Feest te Rolduc.

      Vierde men eenige jaren geleden het 50jarig bestaan van het klein Seminarie te Rolduc, Maandag jl. was het 25 jaar geleden dat de Hooger Burgerschool werd opgericht door mgr dr W. Everts en tevens 50 jaar dat het corpus sanctum der H. Daphne [u]it de Catacomben van Kome werd overgebracht naar de oude abdijkerk van Rolduc.
      Na de feestelijke ontvangst der oudstudenten en [a]ndere genoodigden, droeg Z. D. H. mgr H. Van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht, een plechtige pontificale Hoogmis op in de smaakvol met groen en bloemen versierde kerk, terwijl het koor de Preis-Messe van Stehle uitvoerde, en in de krocht der kerk de Relikwieën der H. Daphne ter vereering uitgesteld waren.
      Ten twaalf uur intoneerde mgr F. Tarnassi, die de feestviering mede met zijn tegenwoordigheid vereerde, het Te Deum. Aan weerszijden van het altaar hadden daarbij plaats genomen Mgr de aartsbisschop en Z. E. jhr Ruys de Beerebrouck, commissaris der Koningin in Limburg.
      Onder de later aangekomen gasten werden nog opgemerkt: Mgr dr W. Everts; deken-plebaan Corten, als afgevaardigde van Z. D. H. Mgr Boermans, bisschop van Roermond; directeur Diepen, van de R. K. Normaalschool te ’s-Bosch, als afgevaardigde van Z. D. H. Mgr Van de Ven, bisschop van ’s-Bosch; het lid van de Eerste Kamer, de heer Magnée; de leden der Tweede Kamer Nolens en baron De Bieberstein; dr P. J. H. Cuypers en meerdere geestelijke en burgerlijke autoriteiten.
      De zeereerw. directeur Corten begroette in welsprekende woorden de hooge gasten, die Z. H. den Paus en H. M. de Koningin vertegenwoordigden en stelde daarna voor eerst een pauselijk lied en daarna het Wien Neerlandsch bloed te zingen.
      Een uitstekend uitgevoerd feestprogram, waarop o. a. voorkwamen de ouverture van Weber’s Oberon en een fragment uit Haydn’s Schöpfung en waarvan het hoofdnummer bestond uit een geschiedkundig tableau, bosloot dit waardige en grootsche feest.