De Tijd/Nummer 17288/Kerknieuws

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kerknieuws
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 8 juli 1904
Titel Kerknieuws
Krant De Tijd
Editie, pg [Dag, 2]
Opmerkingen Josephus Drehmans vermeld als J.H. Drehmans, Michaël Willemsen als M. Willemsen, Wilhelmus Lindanus als Lindanus
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

KERKNIEUWS.

      Z. D. H. Mgr. J. H. Drehmans, bisschop van Roermond, heeft benoemd: tot pastoor te Nunhem den weleerw. heer C. M. H. Van ter Velden.

      De weleerw. pater G. Vesters van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg is aan de St. Apollinaris-hoogesehool te Rome tot doctor in de godgeleerdheid gepromoveerd.

      Een telegrafisch bericht meldt ons, dat de hoogeerw. heer M. Willemsen, kanunnik van de Cathedrale kerk te Roermond, (na eene kortstondige ziekte) in den Heer overleden is. In dezen geleerden, edelmoedigen, vromen priester verliest het Bisdom Roermond een zijner waardigste en voortreffelijkste zonen. Bij gelegenheid van zijn vijf-en-twintig jarig pastoorschap te Odiliënberg, welke functie hij tot zijn dood vervulde, gaven wij in ons Zondagsblad het portret van den overledene met een vrij uitvoerig levensbericht. Eene bespreking zijner vele verdiensten kan hier daarom achterwege blijven. Vermelden wij alleen, dat hij een belangrijk deel had aan de restauratie van de beroemde Sint-Servaas-kerk te Maastricht en dat door zijne zorgen het monumentale heiligdom van de HH. Wiro, Otgerus en Piechhelmus — een waar nationaal gedeukteeken — uit zijne bouwvallen verrees en in den oorspronkelijken luister werd hersteld.
      Bekend zijn de historische verdiensten, welke de overledene zich verwierf vooral door zijne studiën over Roermond’s grooten bisschop Lindanus en over den kostbaren reliquiën-schat van Sint-Servaas. In het bisdom Roermond zal zijne gedachtenis in eere blijven, want het dankt grootendeels aan zijne werkzaamheid, aan zijne historische kunde en vooral aan zijne innige piëteit voor de vaderlandsche, en meer in ’t bijzonder yoor de zuid-nederlandsche heiligen het Proprium Diocesanum, dat terecht als een meesterwerk wordt geroemd.
      Ontelbaar zijn de vereerders en vrienden, die de edele, goedhartige priester in alle deelen des lands zich verworven heeft; zijn gastvrije pastorie met haar zeldzame bibliotheek van geschiedkundige werken trok de oudheidkundigen en historici van heinde en ver tot zich.
      Met weemoed zullen die velen het heengaan van den voorbeeldigen priester, den bescheiden geleerde en sympathieken vriend vernemen en zijn ziel in hun gebeden gedenken.