De Timmerman/Jaargang 9/Nummer 19/Een zeldzaam Jubileum

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Een zeldzaam Jubileum’ door B.
Afkomstig uit De Timmerman, jrg. 9, nr. 19 (woensdag 15 maart 1899), [p. 4]. Publiek domein.
[ 4 ]

Een zeldzaam Jubileum.

 Zaterdagavond hield de Rotterdamsche timmerlieden-vereeniging „De Kracht“ haar maandelijksche vergadering in het café „Du Commerce“, Steiger 20.
 De voorzitter, T. A. Stúrm, opende de bijeenkomst met een woord van dank aan de leden voor de trouwe opkomst op dezen avond.
 Vervolgens werd het woord gevoerd door den 2den voorzitter, A. Haalebos, een der oudste bestuursleden der vereeniging, die sedert de oprichting der vereeniging als 1ste voorzitter meer dan 25 jaar die functie heeft waargenomen, en nog steeds een der waardigste bestuursleden mag genoemd worden. De 2de voorzitter Haalebos wees er op, dat de dag van 24 Februari niet onopgemerkt mocht voorbij gaan: sedert vijf en twintig jaren had nu de 1ste penningmeester, Wemmerus, een bestuursfunctie bekleed, twintig jaar als 1ste secretaris en vijf jaar als 1ste penningmeester, en daarom wenschten de leden hem, als een bewijs van achting en waardeering, een huldeblijk aan te bieden, bestaande uit een prachtige fauteuil, welke den jubilaris door den 2den secretaris Jurgens namens de leden werd overgereikt.
 Aangedaan door eene zoo groote verrassing, getuigenis gevende van zóóveel waardeering, kon de penningmeester bijna geen woorden vinden om zijn mede-leden te zeggen wat bij gevoelde.
 Voor hèm vooral, maar ook voor de overige bestuurders en leden, zal deze avond nog lang in het geheugen blijven.
 Na afloop dezer plechtigheden ging men over tot de werkzaamheden, die er nog te doen waren voor dien avond.
 Lang moge „De Kracht“ nog bestaan tot nut en welzijn der vakgenooten, en dat het den penningmeester nog gegeven mag worden nog lang daartoe mede te werken; kan het dan niet meer zijn als bestuurder, dan toch zeker als lid.

B.