De Zuid-Limburger/Jaargang 4/Nummer 29/Roermond, 3 Febr.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Roermond, 3 Febr.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Zuid-Limburger, donderdag 3 februari 1898, [p. 3]. Publiek domein.

[ 3 ]  ROERMOND, 3 Febr. Gisteren-avond was het andermaal feest in de „Burgersocieteit”. Door den weleerw. Zeergel. heer dr. L. J. Schrijnen, professor aan het Bisschoppelijk College alhier, werd eene reisbeschrijving gegeven van een tocht langs den Rijn van Keulen naar Mainz. Achtereenvolgens werden gezichten gegeven van de voornaamste steden en bezienswaardigheden daarin, waarbij mededeelingen werden gedaan van het ontstaan dier monumenten en van de talrijke sagen aan de Rijnvallei verbonden. Deze tableaux werden bestraald door Drumondsch kalklicht, waarvoor de weleerw. zeergel. heer Peeters, professor aan het Bisschoppelijk College, op uitmuntende wijze had gezorgd.
 Ten slotte werden eenige gezichten op personen en straten dezer stad gegeven die algemeen den lachtlust opwekten, doch toen het portret van Neerlands aanstaande Koningin te voorschijn kwam, hief men als uit één mond het „Wien Neerlandsch bloed” aan.
 Professor Schrijnen komt een woord van lof toe voor zijne aangename voordracht.
 — Sedert eenige dagen blijft elke wandelaar op den Steenweg alhier voor de vitrine van den heer Pisters staan, waar een prachtig uitgevoerd, in olieverf geschilderd portret van wijlen den hoogeerw. heer Mgr. X Rutten, in leven pastoor-deken van St. Servaas te Maastricht is uitgestald.
 Algemeen wordt de gelijkenis ervan geroemd, terwijl de kleurenmengeling als eenig geprezen wordt, zoodat aan den Roermondschen portretschilder Heinz-Windhausen een woord van lof toekomt. Binnen enkele dagen gaat dit portret naar Maastricht.