De Zuid-Limburger/Jaargang 4/Nummer 29/Stadsnieuws

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Stadsnieuws’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Zuid-Limburger, donderdag 3 februari 1898, [p. 3]. Publiek domein.
[ 3 ]

STADSNIEUWS.


 Het Circus Vinella lokt immer veel beezoekers, iedereen is vol lof over de uitvoeringen. Het circus bestaat uit zeer goede krachten op allerlei gebied.
 Heden en Zondag namiddag om 2½ uur opvoering van het „Passiespel” of den „H. Kruisweg”. Figuurlijke voorstelling in 10 tafereelen. De dagbladen van Leuven Mechelen en Namen spreken alle met den meesten lof over deze opvoeringen.
 — Naar wij vernemen is onzen stadsarchivaris, den heer J. de Ras, onlangs benoemd tot hoofdbibliotkecaris der universiteit van Leuven, de eer te beurt gevallen der benoeming tot lid der Kon. Academie van Oudheidkunde en geschiedenis te Athene.
 — De pessimistische berichten in de couranten aangaande de overname van de Grand-Central-Belge door den Belgischen Staat enz. en o. a. over het vermelden ten rechte of ten onrechte dat er nog oneenigheid bestaat over deze quaestie tusschen de Nederlandsche en de Belgische Regeering, hebben ten gevolge gehad dat de aandeelen van de Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij belangrijk aan het dalen zijn. Het eerste bericht werd opgenomen in de Vossische Zeitung en werd door andere couranten overgenomen.
 Wij denken evenwel dat het slechts eene beursspeculatie is.
 — Door de maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zijn reeds de noodige opnemingen van het terrein enz. gedaan om na de overname van de Grand-Central-Belge een hulpstation te bouwen buiten de voormalige Boschpoort.
 Tevens maakt men de eerste toebereidselen tot het aanleggen eener dubbele lijn op den Staatsspoorweg.
 — Dezen morgen viel alhier de eerste sneeuw dezen winter; maar ze blijft niet liggen, zoodat wij nog als het ware geen winter hebben. Men meldt ons uit Aken, dat gisteren namiddag om 5 uur boven de stad een onweder woedde vergezeld van hevigen slagregen.