De Zuid-Willemsvaart/Jaargang 40/Nummer 67/R. K. Woningbouwvereeniging De Hoop

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
R. K. Woningbouwvereeniging „De Hoop”
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 12 juni 1920
Titel R. K. Woningbouwvereeniging „De Hoop”
Krant De Zuidwillemsvaart
Jg, nr 40, 67
Editie, pg [Dag], Eerste Blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

R. K. WONINGBOUWVEREENIGING „DE HOOP”.

      Deze vereeniging hield Donderdagavond hare gewone jaarvergadering in de zaal der R. K. Werkliedenvereniging. Zij was slechts zeer matig bezocht. Onder leiding van den Voorzitter, den heer Joh. de Wit, had de vergadering een goed verloop. De notulen der vorige vergadering, zoomede het goed beredeneerd jaarverslag van den Secretaris den heer Joh. de Loyer en het financieel verslag van den Penningmeester den heer Ant. W. Kets, werden zonder discussie vastgesteld.
      Als leden der verhuurcommissie, tot wien men zich tot het huren eener woning moet wenden, werden gekozen de heeren Ant. W. Kets, P. Corstjens, Th. van Dijk en P. Relou.
      In plaats van den heer Joh. Strijbosch die in de vorige vergadering abusievelijk gekozen was als afgevaardigde van de Hanze in den Raad van Toezicth, werd bij acclamatie gekozen de Heer Joh. Sprengers.
      Als technisch Adviseur in plaats van den Heer Bouman, die deze gemeente heeft verlaten, werd gekozen de Heer Turlings, hoofdopzichter van Publieke Werken.
      De Voorzitter deed eenige mededeelingen omtrent de vermoedelijke huurprijzen van de in aanbouw zijnde 180 woningen. Bij de rondvraag werden eenige punten betreffende onderhoud, inrichting en bewoning der woningen besproken.
      Bij nieuwe verhuring zal de voorkeur gegeven worden aan aanvragen van de leden der vereeniging. Omtrent het volstorten der aandeelen werd medegedeeld dat binnenkort hiervoor aan de leden gelegenheid zal worden gegeven door aanbieding eener kwitantie. Aan het bestuur werd opgedragen te overwegen of en waar na oplevering der in aanbouw zijnde complexen, dan zal worden gebouwd. Als alle gestelde vragen zijn beantwoord sluit de Voorzitter de vergadering met den Christelijken groet.      z