De Zuid-Willemsvaart/Jaargang 42/Nummer 235/Petrus Donders kalender

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Petrus Donders kalender
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 10 oktober 1922
Titel Boekbespreking. Petrus Donders kalender
Krant De Zuid-Willemsvaart
Jg, nr 42, 235
Editie, pg [Dag, 3]
Opmerkingen Albin Windhausen vermeld als A. Windhausen
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Boekbespreking.

PETRUS DONDERS KALENDER.

      Door het Hoofdcomité tot stichting van een Monument ter nagedachtenis van den Eerbiedw. Pater Petrus Donders werd ons een maandkalender voor 1923 toegezonden die om zijn fraaie uitvoering de beste aansporing is voor alle Katholieken in den lande om hun moreelen en financieëlen steun te verkenen ter bereiking van het nobele doel dat bovengenoemd Hoofdcomité nastreeft.
      De titelplaat biedt een innemend portret van den Tilburgschen Apostel van Suriname’s melaatschen, dat evenals de overige tafereelen ontworpen en geteekend is door den Roermondschen kunstschilder A. Windhausen.
      Achtereenvolgens toonen de maand-platen episoden uit het leven van den Eerbiedwaardigen Pater Petrus Donders, vanaf zijne jeugdpredikaties welke hij staande in een waschtobbe voor zijn speelgenooten hield, tot zijn Apostolische daden van melaatschen-verzorging en bekeering op Suriname.
      De geringe prijs van dezen kalender (n.l. ƒ 1.00, franco per post ƒ 1.25) zal ongetwijfeld zeer velen doen besluiten deze bijdrage aan den Heer G. van Dorp, Goirkestr. 164 Tilburg te zenden, waardoor men medewerkt aan de allerverdienstelijkste actie van het Nationaal Comité voor het Monument.
      Zooals men weet bestaat ook hier in Helmond een comité voor het Pater Donders gedenkteeken. We herinneren onze lezers er hiermede tevens aan dat zij hunne bijdragen, kleine en groote, kunnen sturen aan dit Comité of aan de Redactie van de Zuidwillemsvaart. Van alle bijdragen wordt verantwoording in ons blad gedaan.