De Zuid-Willemsvaart/Jaargang 54/Nummer 222/Sint Gerardus-heiligdom

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Sint Gerardus-heiligdom
Auteur(s) J. Panken
Datum Zaterdag 22 september 1934
Titel Sint Gerardus-heiligdom. Druk bezochte Bedevaartplaats
Krant De Zuid-Willemsvaart
Jg, nr 54, 222
Editie, pg [Dag], tweede blad, [4]
Opmerkingen Zetfout gecorrigeerd
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

KERKNIEUWS

SINT GERARDUS-HEILIGDOM.

Druk bezochte Bedevaartsplaats.

      Een overzicht geven van de St. Gerardus bedevaartstochten gedurende het gansche jaar of alleen maar gedurende de St. Gerardusfeestdagen telken jare in de maand October, dat is mij onmogelijk. Met vreugde mag ik met den lezer en anderen constateeren, dat gedurende 1934 boven verwachting druk, de bedevaartskerk is bezocht. Ondoenlijk de plaatsen aan te geven, welke pelgrims naar De Weebosch zonden. Uit Eindhoven, Valkenswaard, St. Michiels-Gestel, Den Dungen, Helmond, Geldrop enz. blijven de schoone gewijde processiekaarsen de devotie der pelgrims verkondigen. Onze misdienaren telden in October op den Zondagnamiddag van het St. Gerardus-Octaaf ongeveer tachtig auto’s, die hier binnenrolden door de St. Gerardusstraat in ons kerkdorpje.
      De St. Gerarduskerk wordt druk bezocht.


      Welke is de eerste oorsprong der thans bloeiende St. Gerardusparochie? Waarom De Weebosch een zoo vermaarde Bedevaartplaats van den H. Gerardus Majella? Hoe was de Pastoor-Stichter van dit landelijk plaatsje De Weebosch op ’t denkbeeld gekomen de te stichten parochie aan Sint Gerardus toe te wijden? — Eén van de motieven was — ’t is genoegzaam bekend: Uit dankbaarheid voor ondervonden gebedsverhooring door de vrienden-priesters-reisgenooten op de terugkeer van het H. Land. Nabij de Nijlbrug in de zonder bestuurder voortvliegende electrische tram. Bij gelegenheid van een uitstapje naar Caïro, om aldaar planten, tuin en dierentuin te bezoeken. Dat is de eerste oorsprong dezer vermaarde Bedevaartplaats.
      Aantrekkelijk is de St. Gerardus Majella kerk te De Weebosch. Het aparte St. Gerarduskapelletje. Een heerlijk heiligdom. Het Altaar, waarin de H. Relikwie van St. Gerardus is aangebracht. Aantrekkelijk zijn de tafereelen uit St. Gerardus’ leven, de schilderingen gemaakt door den bekenden Roermondschen kunstenaar Albin Windhausen. De tableaux der muurschilderingen van Windhausen’s populair penseel, dat er in mocht slagen prachtig voor te stellen de wonderen, die ons het kinderlijk vertrouwen op de hulp des Hemels en ook de macht van den H. Gerardus op het hart van God zeer treffend toonen. ’t Is een vermaarde Bedevaartplaats. *)

      Bedevaartplaats, 20 Sept. 1934.

J. PANKEN,
Pastoor De Weebosch.

      *) Vergelijk: jaargang 1927 der Valkenswaartsche Dekenale Kerkklokken „De Bergeijksche kerken”, geschreven door Zw. (wijlen Rector Zwijsen te Rosmalen).