De Zuidwillemsvaart/Jaargang 33/Nummer 96/Tram Deurne-Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tram Deurne–Roermond
Auteur(s) Een opmerker!
Datum Woensdag 3 december 1913
Titel Tram Deurne–Roermond
Krant De Zuidwillemsvaart
Jg, nr 33, 96
Editie, pg [Dag], eerste blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Tram Deurne–Roermond.

      Ik las het verhandelde in de gehouden Raadsvergadering te Deurue, van 22 Nov. l.l. In deze vergadering is veel gesproken over de Tramverbinding Deurne—Roermond. Het raadslid Van Dooren, zeide o.m. zeer te recht het volgende: als de leden van den Raad eens keken naar het traject Meijel—Roggel, hoeveel huizen daar staan, dan zouden zij heel anders opkijken! — Zeer te recht was deze opmerking. — Jammer is het dat de heer Van Dooren er niet aan toevoegde — en daarom wil ik zulks bij deze doen — en ziet dan eens van Roggel naar Roermond, welke plaatsen de tram daar passeert. Allemaal gemeenten die vlak gelegen liggen nabij de spoorweglijn Heijthuizen, Baexem, Haelen, Horn. Zoodat dus van isolement alhier absoluut geen sprake kan zijn! Zien wij nu verder eens van Deurne naar Meijel, ook een afstand van pl.m. 16 Kilometer, dan is het enkel en alleen voor twee afdeelingen van de gemeente Deurne, namelijk Liessel en Neerkant, die eventueel van den Tram zouden gebruik maken, doch overigens heeft de geheele gemeente Deurne aan den tram, weinig of om zoo te zeggen niets. Immers, het zal zelfs niemland in de gedachte komen, om per tram van Deurne uit over Meijel naar Roermond te schommelen, aangezien men per spoortrein veel gemakkelijker en veel vlugger tevens, van Deurne uit, over Venlo naar Roermond kan rijden; dat is immers toch zoo duidelijk mogelijk! En als men nu weet, dat de afstand van Deurne over Meijel naar Roermond bedraagt circa 36 Kilometer, mag men dan gerust aannemen, dat het een kostbare lijn worden zal, die althans minstens pl.m. f 800.000 zal kosten. Zoo dus mag daar nog wel eens, alvorens te beginnen, in allen ernst en met studie van zaken, over gedacht worden. Te meer, omdat zooals boven in dit schrijven aangehaald, juist op die plaatsen, waar van isolement kan sprake zijn, namelijk Liessel, Neerkant en Meijel, op een veel voordeeliger manier aansluiting kan worden aangebracht, namelijk aan de stoomtramlijn Helden—Venlo, slechts 4 Kilometer van Meijel verwijderd.
      Ook werd in diezelfde Raadsvergadering nog door den Voorzitter gezegd: het Rijk draagt bij f 290.000 ? ? en de Provincie f 150,000 ? ? Ik geloof wel dat we dat gedaan krijgen.
      Welke provincie: Noord-Brabant of Limburg? Ik heb alle reden te verwachten, zulks ook op goeden grond, dat de Statenleden van Limburg zeer zeker, en ook van Noord-Brabant, zich eerst nog wel eens ernstig zullen bedenken, alvorens aan deze lijn, dit hooge bedrag te verleenen ! !

EEN OPMERKER !