Delftsche Courant/Jaargang 1859/Nummer 19/Uit Roermond meldt men van 2 dezer

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Uit Roermond meldt men van 2 dezer: […]
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 8 maart 1859
Titel Uit Roermond meldt men van 2 dezer: […]
Krant Delftsche Courant
Jg, nr ?, 19
Editie, pg [Dag], [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      — Uit Roermond meldt men van 2 dezer: Als een bewijs van de weinige verlichting, die alsnog onder de mindere volksklasse heerscht, kan het volgende dienen: Bij een geringen daglooner alhier zijn zijne beide kinderen sedert geruimen tijd ziek en zwak en worden steeds zwakker, zoodat zij niet dan moeijelijk meer kunnen gaan, hetgeen waarschijnlijk wel aan ellende en het weinig versterkende voedsel dat zij bekomen, moet worden toegeschreven. Een der buren komt op het denkbeeld, dat die kinderen behekst zouden kunnen zijn, en deelt dit aan den vader der kinderen mede, die er dadelijk geloof aan slaat, en in de geheele buurt verspreidt zich het gerucht dat er heksen zijn. Wat nu gedaan om te weten te komen wie die is? Men geeft den vader den raad om urine der beide kinderen te nemen, ze in een pan of aarden pot te doen, daar zeven spelden in te werpen en op het vuur te zetten; op het oogenblik dat die kookte zou de heks de woning binnentreden. Hieraan werd door den vader gehoor gegeven, en op het oogenblik dat die urine aan het kooken geraakte trad toevalligerwijze de huisvrouw A. binnen, die aldaar deerlijk moet zijn mishandeld geworden en nu in de buurt als eene heks wordt aangezien. Men verneemt, dat zij het feit bij de politie heeft aangegeven.